Ελληνική θρησκευτική παράδοση

1. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

O Ελληνισμός, επίσης γνωστός ως Ελληνικόν, είναι η ιθαγενής πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της Ελλάδος, όπως επίσης η κοσμοαντίληψη και εθνική συνείδηση των αρχαίων και μεσαιωνικών Ελλήνων (Πλήθων, Μάρουλος κ.ά.). Συνεπώς, ο Ελληνισμός είναι ένας εθνισμός. Ο όρος «ελληνισμός» χρησιμοποιείται ήδη από τα αρχαία χρόνια για να περιγράψει τον τρόπο ζωής, τη θρησκεία και γλώσσα των Ελλήνων. Η ίδια η λέξη «ελληνισμός» σημαίνει «των Ελλήνων […]. ΙΙ. χρήση ενός καθαρού ελληνικού στιλ και ιδιώματος […]» (Henry George Liddell/Robert Scott: A Greek-English Lexicon, σελ. 536, 9η έκδ., Νέα Υόρκη 1996). Στην Αρχαιότητα ο όρος «χαρακτήριζε την γνώση της ελληνικής γλώσσας και επιπλέον την υιοθέτηση της ελληνικής κουλτούρας και θρησκείας» (Heinz Heinen: Geschichte des Hellenismus, σελ. 9, Μόναχο 2003). Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ήταν εκείνος που εισήγαγε τον όρο ως επίσημη ονομασία της ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης, «επειδή αυτή δεν περιοριζόταν στη θεολογία αλλά περιλάμβανε ολόκληρη την παιδεία και τον πολιτισμό που διαμόρφωσαν οι Έλληνες, καθώς και τις ηθικές και θεσμικοπολιτικές αντιλήψεις τους» (Marion Giebel: Kaiser Julian Apostata, σελ. 8, Ντίσελντορφ 2006). Οι όροι Ελληνική παράδοση, Ελληνισμός ή Ελληνικόν δεν πρέπει να μπερδεύουν τον αναγνώστη, διότι είναι διαφορετικά ονόματα που αναφέρονται στην ίδια παράδοση. «Ελληνισμός» και «Ελληνική θρησκεία» είναι λοιπόν συνώνυμες λέξεις, παρά την κατάχρησή τους στην τρέχουσα γλώσσα.

Οι διάφορες ελληνικές λατρείες απαρτίζουν μία εθνική θρησκεία: «Με τον όρο εθνική θρησκεία εννοούμε μια θρησκεία, πνευματικότητα και κοσμολογία που στηρίζεται σταθερά στην παράδοση ενός συγκεκριμένου λαού. Κατά την άποψη μας, αυτό δεν περιλαμβάνει τις σύγχρονες αποκρυφιστικές ή αριοσοφιστικές θεωρίες/ιδεολογίες ούτε τις συγκρητιστικές νεο-θρησκείες» (Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών, ECER). Η ελληνική θρησκεία είναι επομένως μια εθνική θρησκεία. Οι εθνικές θρησκείες, επίσης γνωστές ως «ιθαγενείς θρησκείες», δεν έχουν ιδρυθεί από πρόσωπα, αλλά αναπτύχθηκαν παράλληλα με τα έθνη τους και είναι στενά συνδεδεμένες με τους πολιτισμούς τους. Με τον δε όρο ελληνική θρησκεία «εννοούμε το σύνολο των ‹νομιζομένων› των Εθνικών (δηλαδή μη χριστιανών) Ελλήνων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, για τον Κόσμο, για τους Θεούς, για την εκδηλωμένη φύση, για τα ζώα και τους ανθρώπους». Η Ελληνική θρησκεία είναι «πολυθεϊστική, εθνική, οργανική και, κυρίως, φυσική», δεν έχει δηλαδή ιδρυθεί από «ανθρώπους, ‹προφήτες› ή ‹θεανθρώπους›, αλλά αποτελεί μία δίχως αρχή και τέλος πνευματική συνεξέλιξη με την βιολογική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική οντότητα του έθνους που λέγεται Ελληνικό» (Βλάσης Γ. Ρασσιάς: «Οι διαφορές της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από τον Χριστιανισμό», τελευταία πρόσβαση: 15η Μαΐου «2013»).

Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα ορίζει την ελληνική θρησκεία ως τις «θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων». Και συνεχίζει: «Η ελληνική θρησκεία δεν ταυτίζεται με την ελληνική μυθολογία, η οποία έχει να κάνει με τις παραδοσιακές ιστορίες, αν και αυτά τα δύο συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όλως περιέργως για έναν τόσο θρησκευόμενο λαό, οι Έλληνες δεν είχαν μια λέξη για την ίδια τη θρησκεία [με τη σημερινή έννοια της λέξης]· οι πλησιέστεροι όροι ήταν ευσέβεια (‹εὐσέβεια›) και θρησκεία (‹λατρεία›)» (Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, λήμμα: Greek religion, τελευταία πρόσβαση: 15η Μαΐου «2013»). Η ελληνική θρησκεία έχει μινωικομυκιναϊκή προέλευση και άρα μια συγκεκριμένη ιστορική-πολιτιστική δομή (Ε. Ο. James: The Cult of the Mother-Goddess, Λονδίνο 1959).

Οι Έλληνες αποτελούν ένα έθνος. Η λέξη «έθνος» προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό όρο «έθος» («χαρακτήρας, ιδίωμα, συμπεριφορά, έθιμο») και περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό έθος. Έλληνες είναι, επομένως, οι μετέχοντες του ελληνικού έθους → γλώσσα, θρησκεία, τρόπος ζωής («αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα», Ηρόδοτος 8.144). Το «έθος» είναι ο εθνοπολιτισμικός παράγοντας συγκρότησης ενός έθνους και εκείνο το στοιχείο που επιτρέπει στα μέλη και στις φρατρίες (ομάδες από γένη) του εκάστοτε έθνους να αλληλοαναγνωρίζονται μεταξύ τους ως ανήκοντες στο ίδιο έθνος.

Οι Έλληνες είναι «πολυθεϊστές» ή «εθνικοί», σύμφωνα με την σύγχρονη ορολογία. Αυτό σημαίνει ότι λατρεύουν το δικό τους ιδιαίτερο πάνθεον θεών. Στην σύγχρονη εποχή οι Έλληνες είναι κυρίως γνωστοί ως εθνικοί Έλληνες (→ «Έλληνες ως προς το έθος») ή Έλληνες Εθνικοί (→ «Έλληνες το έθνος»). Άλλοι τους δίνουν διαφορετικά ονόματα, διά τα οποία όμως καλλιεργείται η εσφαλμένη εντύπωση περί θρησκευτικής κοινότητας, υποβαθμίζοντας έτσι το έθνος σε θρήσκευμα. Οι εθνικοί Έλληνες είναι κατά κάποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες της νεωτερικότητας. Είμεθα Έλληνες, των οποίων η εθνική συνείδηση συγκροτείται από την ελληνική θέαση των πραγμάτων, το αξιακό σύστημα, τη θρησκεία και το έθος που ανέπτυξαν οι πραγματικοί, αβάπτιστοι Έλληνες. «Εθνικός» είναι ο κάθε ένας «που υπάρχει και συμπεριφέρεται ως φορέας μίας συγκεκριμένης εθνικής ταυτότητας και ενός συγκεκριμένου Έθους», όπως πολύ σωστά επισημάνει το ΥΣΕΕ στην ιστοσελίδα του (Συχνές Ερωτήσεις, Νο. 3). Ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως (εθνικός) Έλληνας δηλώνει απλώς μετέχων του ελληνικού έθους (γλώσσα, θρησκεία, τρόπος ζωής). Αυτό το ιδιαίτερο έθος εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή μέσα από το αξιακό σύστημα, τα έθιμα, την οικιακή λατρεία και τις συνήθειες μας. Ως εκ τούτου, ο Ελληνισμός αποτελεί έναν τρόπο συμπεριφοράς στο συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Η αναζωογόνηση του Ελληνισμού δεν στοχεύει στην αναπαράσταση ή επιστροφή σε ένα αόριστο παρελθόν, αλλά στην παλινόρθωση του αρχέγονου ελληνικού έθους. Διότι η παλινόρθωση του Ελληνικού έθνους είναι μόνον μέσω της παλινόρθωσης του ελληνικού έθους εφικτή. Χωρίς έθος δεν υπάρχει έθνος.

Η γλώσσα, ευσέβεια ή θρησκεία, ο μύθος, η αρετή και παιδεία είναι οι πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού. Παιδεία ονομάζεται «η διαδικασία της εκπαίδευσης των ανθρώπων στην αληθινή τους μορφή, την πραγματική και γνήσια ανθρώπινη φύση» (Werner Jaeger: Paideia: The ideals of Greek culture Τόμος Α: Archaic Greece, the mind of Athens, σελ. XXIII, 3η έκδοση, Οξφόρδη 1946). Η αρετή, από την άλλη, χρησιμοποιείται σαν γενικός όρος για το ελληνικό αξιακό σύστημα, ενώ η ίδια η λέξη αρετή σημαίνει «αριστεία». Η αρετή ήταν και είναι «το βασικό ιδανικό του συνόλου του ελληνικού πολιτισμού» (Werner Jaeger, σελ. 15). Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή θρησκεία. Πρόκειται για μια ορισμένη μορφή ανθρώπινης συνείδησης και καθημερινού βίου, στην διαμόρφωση του οποίου συμβάλλουν οι μύθοι. Διά της μελέτης της μυθολογίας συνάπτουμε σχέσεις με τους θεούς και τον κόσμο γύρω μας. Χρειαζόμαστε την μυθολογία, προκειμένου να προσεγγίσουμε τους θεούς και να κατανοήσουμε την ελληνική ψυχή, αφού η ελληνική μυθολογία είναι η «αντανάκλαση» της πραγματικότητας στη συλλογική ψυχή των αρχαίων Ελλήνων, το κιβώτιο των εμπειριών και βιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ελληνική κοσμοαντίληψη χωρίς τους μύθους μας. Οι ίδιοι οι μύθοι δεν είναι απλά παραμύθια, αλλά «ψέματα» που διδάσκουν μια ορισμένη αλήθεια ή εμπειρία διά του λόγου. «Κάθε Μύθος κρύβει μέσα του έναν ή πολλούς βαθύτατους συμβολισμούς. Ο θνητός καλείται να τους αναζητήσει και να τους ερμηνεύσει ανάλογα με την ποιότητά του, δηλαδή ανάλογα με την Κοσμοαντίληψή του και την Παιδεία του» (ΥΣΕΕ, Συχνές ερωτήσεις, Νο. 25).

Η ορθοπραξία, η πλήρης αποκατάσταση και αφοσίωση στον Ελληνικό πολιτισμό αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά όλων των εθνικών Ελλήνων, ανεξάρτητα από το αν είναι Πλατωνικοί, Στωικοί, Επικούρειοι, Πυρρωνικοί ή ανήκουν σε μια άλλη φιλοσοφική σχολή. «Ο Ελληνισμός συνιστά κατά βάθος το ευγενές μονοπάτι που προάγει την ανάπτυξη της προσωπικής αριστείας γνωστή ως αρετή. Είναι ένας τρόπος ζωής» (HellenicGods). Το ΥΣΕΕ και η ΛΑΒΡΥΣ είναι οι κύριες ελληνικές συλλογικότητες που όμως δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Το ΥΣΕΕ είναι μάλιστα ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών (ΕΣΕΘ). Ο σκοπός του ΕΣΕΘ «είναι να χρησιμεύει ως ένα διεθνές όργανο που θα βοηθάει ομάδες εθνικών θρησκειών σε διάφορες χώρες και να αντιτάσσεται έναντι των διακρίσεων εις βάρος αυτών.»

Οι εθνικοί Έλληνες διαφέρουν από τους ελληνόφωνους χριστιανούς (→ Ρωμιούς) ως προς την εθνική και πολιτισμική συνείδηση, το αξιακό σύστημα και τη θρησκεία τους. Η ελληνική παράδοση και συνείδηση δεν σχετίζεται με τον ιδεολογικοποιημένο «Ελληνισμό» του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου και Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, τους δύο εφευρέτες του λεγόμενου «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», ή με ένα εθνοκράτος που για δικούς του λόγους διάλεξε να λέγεται «ελληνικό», τα κόμματα του ή με όσα υπονοεί η κοινή γνώμη της ρωμαίικης κοινωνίας όταν αναφέρεται στον «ελληνισμό». Ελληνισμός είναι όλα όσα προέρχονται από τους ίδιους τους Έλληνες. Για το λόγο αυτό ο «Ελληνισμός είναι Φιλοσοφικά επαναστατικός, αφού προτείνει ανοιχτά την αμφισβήτηση και κατάργηση του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης ο οποίος στερείται πνευματικότητος και δικαιοσύνης» (ΘΥΡΣΟΣ: 7 Θέσεις Για Τον Ελληνισμό).

Ο Ελληνισμός είναι μια εθνική θρησκεία, κοσμοθέαση και ένας τρόπος ζωής• μια αυθεντική εναλλακτική απέναντι στην «Εσπερία» [1], «Ανατολή» [2] και Ρωμιοσύνη.[3]

1. Χριστιανισμός, κοινοβουλευτισμός, εθνικισμός, διεθνισμός, αποκρυφισμός, «νεοπαγανισμός», New Age.
2. Μονοθεϊσμός, θεοκρατία, μυστικισμός, ερμητισμός, σωτηριολογία, δυϊσμός, μοναχισμός.
3. Βυζάντιο, απολυταρχία, «ελληνοχριστιανισμός», φυλετισμός, αρχαιοκεντρισμός.

2. ΟΙ ΘΕΟΙ

Οι θεοί του Ελληνισμού είναι οι γνωστοί θεοί του Ομήρου και Ησιόδου. Αλλά οι Έλληνες τιμούμε επίσης τους Ήρωες, όπως τον Αχιλλέα και Ηρακλή, και τους Δαίμονες (καλοσυνάτα όντα ανάμεσα στους θνητούς και στους αθανάτους).

Οι βασικοί θεοί του ελληνισμού είναι:

– Ζεύς ή Δίας
– Ποσειδώνας
– Ήρα
– Δήμητρα
– Απόλλων
– Άρτεμις
– Αθηνά
– Άρης
– Αφροδίτη
– Ερμής
– Ήφαιστος
– Εστία

Οι θεοί είναι φυσικά όντα που υπάρχουν εντός του σύμπαντος, ανεπηρέαστα από το χρόνο και το χώρο. Είναι άφυλες, απρόσωπες, αιώνιες πληθύνσεις του όντως όν που κατέχουν την γνώση και την αθανασία. Σαν κοσμικές δυνάμεις είναι αναλλοίωτοι και ασώματοι. Δεν «διαχωρίζονται από την Πρώτη Αιτία ούτε και μεταξύ τους, όπως ακριβώς και οι σκέψεις διαχωρίζονται από το νου» (Σαλλούστιος). Δεν είναι αρχέτυπα, προσωποποιήσεις φυσικών φαινομένων ή πρόσωπα (Jean-Pierre Vernant, W. F. Otto). Η κατοικία ή έδρα των θεών είναι ο Όλυμπος ή τα «μετακόσμια» (κατά τους Επικούρειους). Με τον όρο «Όλυμπος» δεν εννοούμε βέβαια το γνωστό ομώνυμο βουνό που βρίσκεται μεταξύ της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Τον Όλυμπο των θεών «οι µπόρες δεν τον βρέχουνε, δεν τον χτυπούν οι ανέµοι, δεν τον πατούν τα χιόνια, ασύγνεφη κει πάνω βασιλεύει γαλήνη ατελείωτη» (Ομήρου Οδύσσεια, κεφ. 42, ραψωδία ζ‘). Οι παλαιοί κάτοικοι της Ελλάδας τους ονόμασαν «θεούς», δηλαδή ταξιθέτες, επειδή συνέθεσαν τα διάφορα στοιχεία σε κεκοσμημένο σύνολο. «Θεούς δε προσωνόμασαν σφέας από του τοιούτου ότι κόσμωι θέντες τα πάντα πράγματα και πάσας νομάς είχον» (Ηρόδοτος, 2.52). Ο δε Κόσμος (ως ζώσα ύλη) έχει αναδυθεί «αφ‘ εαυτού» και είναι αιώνιος. Οι θεοί διατηρούν την κοσμική αρμονία, τη φυσική πολυμορφία και τους φυσικούς νόμους.

Οι Έλληνες θυσιάζουμε στους θεούς όσπρια, καρπούς, μέλι, γάλα, κρασί, προσφέρουμε θυμίαμα και αρώματα για να τους ευχαριστήσουμε για το δώρο της ζωής ή για να τους ζητήσουμε μια χάρη, τη βοήθεια για προβλήματα που μας απασχολούν ή για να αποκτήσουμε την εύνοια τους. Τα «πάτρια» (οι τελετές) τελούνται στον οικιακό βωμό, όπου μαζεύονται τα μέλη της οικογένειας για να τιμήσουν τους θεούς και τις προγονικές ψυχές. Οι θεοί δεν έχουν ανάγκη τις θυσίες, αλλά οι άνθρωποι κερδίζουνε διά αυτών την επικοινωνία μαζί τους, την κάθαρση των ψυχών μας και εν τέλει την ευδαιμονία. Οι θρησκευτικές τελετές συνθέτουν τον πυρήνα της ελληνικής ευσέβειας. Η ελληνική θρησκεία είναι μια θρησκεία των τελετουργιών και τυπικών.

«Το πρώτο και πιο σημαντικό φυσικό στοιχείο της Ελληνικής λατρείας είναι ο βωμός χωρίς τον οποίο δύσκολα υφίσταται λατρεία. Ο βωμός αποτελεί την θεμελίωση της αναγνώρισης του θείου και την απόδοση λατρείας σε αυτό εκ μέρους του ανθρώπου σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το ιερό, το οποίο μπορεί να είναι ένα δέντρο, μια πηγή, ή ο ίδιος ο τόπος, όμως η απόδοση λατρείας σε αυτό πραγματοποιείται μέσω του βωμού. Ο βωμός στην πραγματικότητα είναι η πύλη που φτιάχνει ο άνθρωπος ώστε να επικοινωνήσει με το θείο και γι‘ αυτό λαμβάνει και ο ίδιος ο βωμός τον χαρακτήρα του ιερού. Αν και αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ο βωμός μετά την καθιέρωση του, δεν ανήκει πια αποκλειστικά στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια γέφυρα που συνδέει τον κόσμο αυτό με τον κόσμο των Θεών» (ΛΑΒΡΥΣ, Περί Βωμών).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Louise Bruit Zaidman: Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Αθήνα 2004.
Martin P. Nilsson: Η πίστη των Ελλήνων, Αθήνα 1998.
Walter Burkert: Αρχαία ελληνική θρησκεία: Αρχαϊκή και κλασσική εποχή, Αθήνα 2015.
Λάβρυς: Ελληνικός πολυθεϊσμός: Οικιακή Λατρεία, Αθήνα 2014.
Ουρανία Ν. Τουτουντζή: Πολυθεΐα και φιλοσοφία, Αθήνα 2004.

3. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ»

Η Ελληνική θρησκεία είναι μια εθνική θρησκεία. Ως εκ τούτου, o Ελληνισμός δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον «νεοπαγανισμό», που είναι παράγωγο του μονοθεϊσμού, κι όμως συγχέεται συχνά με τον «νεοπαγανισμό», τόσο από διάφορους μισελληνικούς κύκλους όσο και από τους ίδιους τους νεοπαγανιστές. Ο «νεοπαγανισμός» είναι ένα νέο θρησκευτικό κίνημα της εσπερίας και αναδύθηκε από τον αποκρυφισμό. Προπάτορας του αποκρυφισμού θεωρείται ο γερμανός χριστιανός Χάινριχ Κορνέλιους Αγκρίπα φον Νεττεσχάιμ (1486-1535), ενώ «πατέρας» του νεότερου αποκρυφισμού (με τη στενή έννοια του όρου) υπήρξε ο Γάλλος ελευθεροτέκτονας και χριστιανός Ελιφάς Λεβί (1810-1875). Χριστιανοί υπήρξαν επίσης οι ιδρυτές του «Ερμητικού Τάγματος της Χρυσής Αυγής» Γούντμαν, Ουέστκοτ και ΜακΓκρέγκορ Μάδερς, όπως και η επιφανής αποκρυφίστρια Ντάιον Φόρτσουν (ίδρυσε την «Αδελφότητα του εσωτερικού Φωτός»), η οποία εκπόνησε την κλασική «νεοπαγανιστική» θεολογία του «διθεϊσμού», την οποία ακολούθησε ένα σημαντικό μέρος του επίσης τρεφόμενου από τον χριστιανισμό κινήματος της Νέας Εποχής, καθώς τα όρια µεταξύ «νεοπαγανισμού» και Νέας Εποχής είναι ρευστά. O «νεοπαγανισμός» και η Νέα Εποχή έχουν δεχθεί βαθύτατες επιρροές από την καμπάλα, τον ερμητισμό, τον ελευθεροτεκτονισμό, έναν από την δύση «κακοποιημένο» ινδουισμό και κυρίως από τον χριστιανικό μυστικισμό. Σχετικά κινήματα υπάρχουν και στην Ρωμιοσύνη, αναμειγμένα με επιρροές από την αριοσοφία, την ουφολογία, τον ευημερισμό και τον Θετικό Χριστιανισμό («Αρχαιοκεντρισμός» ή «Ελληνοκεντρισμός»).

Οι ομοιότητες της Νέας Εποχής με τον Αρχαιοκεντρισμό είναι πάμπολλες. Η Ν. Φόρτσουν λ.χ. ταυτίζει τους εθνικούς θεούς με τους αρχαγγέλους του Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού (Selbstverteidigung mit PSI, σελ. 145, Μόναχο 2004), ενώ για την Ντολόρες Νοβίκι και τον διάσημο αποκρυφιστή και ιδρυτή του τάγματος «Υπηρέτες του Φωτός» Β. Ε. Μπάτλερ οι εθνικοί θεοί υπήρξαν «οι υιοί του θεού» της βίβλου (Nowicki: Magische Rituale, σελ. 74, Φράιμπουργκ 2000). Η γνωστή Γερμανίδα εσωτερίστρια Τζίν Ρούλαντ εμφανίζει τον Ερμή και τον Ίκαρο σαν αγγέλους και τον Απόλλωνα σαν αρχάγγελο της τάξεως των Ελοχίμ, δηλ. σαν το «δεξί χέρι» του τριαδικού Γιαχβέ (Das große Buch der Engel, σελ. 260, Ντάρμσταντ 2006). Υπάρχουν μάλιστα και Νεοεποχίτες, οι οποίοι ακυρώνουν τελείως την ύπαρξη των εθνικών θεών: «ο Ιεχωβάς των Ιουδαίων, ο Δίας των Ελλήνων, και όπως αλλιώς θέλουν να λέγονται, όλοι τους είναι νεκροί» (Alain the Astrologer, από: H.J. Ruppert: New Age, σελ. 108-114, Βίσμπαντεν 1985, κατά τον Reinhard König: New Age, σελ. 19, Νόιχάουσεν-Στουτγκάρδη 1987). Ο «νεοπαγανισμός» αναπτύχθηκε λοιπόν εντός της εσπερίας και αποτελεί παρακλάδι του μονοθεϊσμού της.

Η Ελληνική θρησκεία από την άλλη αναπτύχθηκε εντός των αρχαίων ελληνικών πόλεων και η δομή της διαμορφώθηκε από αυτές. Συνεπώς, ο Ελληνισμός δεν είναι καθόλου «παγανιστικός». Είναι μια αρχαία παράδοση, η οποία εξελίχθηκε υπό την έντονη επιρροή του στωϊκισμού και ιδίως του πλατωνισμού και χρωστάει την ύπαρξη της στον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα. Η παλινόρθωση της συνιστά επανιθαγενοποίηση (Re-Indigenization) ή «θρησκευτική αναζωογόνηση» (κατά την πολιτισμική ανθρωπολόγο Δρ. Ευγενεία Φωτίου) και όχι «νεοπαγανισμό». Είναι μια αυτόνομη παράδοση, πάει να πεί: δεν ανήκει στη Δύση, την Ρωμιοσύνη ή Ανατολή. Επίσης, δεν διατηρεί επαφές ούτε συνεργάζεται με αποκρυφιστικές ή «νεοπαγανιστικές» ομάδες. Αντιθέτως, οι ελληνικές συλλογικότητες συμπάσχουν και συνεργάζονται με τις υπόλοιπες αυτόχθονες παραδόσεις ανά την υφήλιο, σκοπεύοντας στην αποκατάσταση της εθνόσφαιρας. Η Ελληνική παράδοση υποστηρίζει λ.χ. τους Λακότα και την σχετική απόφαση τους να κυρήξουν πόλεμο στην «κακοποίηση και καπηλεία» της παράδοσης τους από την Νέα Εποχή («Οι Ινδιάνοι κηρύσσουν πόλεμο σε όσους καπηλέυονται τις θρησκευτικές πρακτικές τους», από τον Ιούνιο του 1993). Οι συλλογικότητες της συμπορεύονται με το πνεύμα της άνω κήρυξης πολέμου. Αυτή η στάση εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της υπεράσπισης της εθνόσφαιρας και της προστασίας των εθνικών παραδόσεων και της πολυμορφίας των, έναντι των πλοκαμιών του παγκοσμίου μονοθεϊσμού, του εγκλήματος της ιεραποστολής και της αφομοίωσης των πολιτισμικών εθνών στην κυρίαρχη κουλτούρα και θρησκεία του πλανήτη. Η επανιθαγενοποίηση είναι το μόνο αντίδοτο στην αφομοίωση, στην οποία μάλιστα συμβάλλει τόσο η Νέα Εποχή όσο και ο «Νεοπαγανισμός» μέσω της νόθευσης και αλλοίωσης των πρακτικών και εθίμων της εκάστοτε παράδοσης, όπως έχει ήδη συμβεί π.χ. με τον σαμανισμό στα όρη Αλτάι της Σιβηρίας (Anett Christine Oelschlägel: Plurale Weltinterpretationen: Das Beispiel der Tyva Ssibiriens. Studies in Social and Cultural Anthropology, Φίρστενμπεργκ/Χάβελ 2013).

Οι «νεοπαγανιστές» αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και αυτοπροσδιορίζονται ως «παγανιστές». Οι Έλληνες όμως δεν είναι «παγανιστές» ούτε αποτελούν ακόλουθοι μιας θρησκείας, αλλά πολιτισμικό έθνος. Στη σύγχρονη κοινωνία ο όρος «παγανισμός» αναφέρεται στις αυτόχθονες θρησκείες και παραδόσεις, δεδομένου ότι είχε επιβληθεί μαζί με τους όρους «ειδωλολατρία» και «δαιμονολατρία» σε βάρος των εθνικών θρησκειών από τον παγκόσμιο μονοθεϊσμό. Έτσι όπως ο ίδιος ο χριστιανισμός είχε επιβληθεί δια πυρός και σιδήρου στους Έλληνες, στους Ρωμαίους και στους ιθαγενείς πληθυσμούς της Αμερικής, επέβαλε επίσης αυτούς τους «όρους» στα έθνη που αιχμαλώτισε. Οι αρχαίοι λαοί δεν αποκαλούσαν τους εαυτούς τους «ειδωλολάτρες» ή «παγανιστές», μιας και αυτοί οι όροι δεν είναι μόνον αλλοτριωτικοί, αλλά προέρχονται και από έξωθεν αντιλήψεις, ξένες προς τον εθνισμόν τους. Δεν υπήρξε ποτέ «παγανισμός» και άρα δεν μπορεί να υπάρξει ένας νέος «παγανισμός» (γι‘ αυτό βάζω σε εισαγωγικά τις λέξεις).

«Ο όρος παγανιστής στη λατινική του αρχική μορφή (Paganus, χωρικός), αποτελεί μία ακόμη βρισιά των νικητών χριστιανών από τον 4ο αιώνα και μετά, για να απαξιώσουν τα υπολείμματα των Εθνικών θρησκευτών. Με τον όρο αυτό, ταύτισαν όλους τους εμμένοντες στα Πάτρια με την εικόνα του αμόρφωτου και αγροίκου επαρχιώτη. Στο 20ο αιώνα ωστόσο, και αφού επί αιώνες ο όρος χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες ως ταυτόσημος του Εθνικός ξαναήλθε στην επιφάνεια με το πρόθεμα νέο- από διάφορους χριστιανοτραφείς κύκλους του Εσωτερισμού και του New Age» (ΥΣΕΕ, Συχνές ερωτήσεις, Νο. 24). Για τον όρο «ειδωλολατρία» τοποθετείται το ΥΣΕΕ ως εξής: «Οι πρώϊμοι μισέλληνες χριστιανοί Πατέρες παντελώς ανήμποροι ν‘ αντιπαρατεθούν λογικά στη φιλοσοφική σκέψη και ανίκανοι να μεταλλάξουν την ισχυρή θρησκευτικότητα του Ελληνικού Έθνους, προσπάθησαν να τη γελοιοποιήσουν, κατηγορώντας τους προγόνους μας ότι προσκυνούσαν τάχα τα υλικά των απεικονίσεων (πέτρες, μάρμαρα, πηλό, ξύλα κ.λ.π.)» (Νο. 23).

Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι αμερικανοί «νεοπαγανιστές» που ισχυρίζονται ότι είναι «ελληνιστές» – πολυθεϊστές, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινοί «ελληνιστές» – πολυθεϊστές, αλλά μέλη «της λεγόμενης Wicca ή άλλων νεοπαγανιστικών ομάδων που απλά μεταμφιέζονται σε ελληνιστές για λόγους που κρύβονται στα βάθη των μυαλών τους. Εμείς προφανώς δεν ενδιαφερόμαστε να έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Η παράδοσή, η θρησκεία και οι αξίες μας, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μεταμφιέζονται σε να εκμεταλλεύονται, όπως βέβαια δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται καμία άλλη εθνική παράδοση, θρησκεία και οι αξίες της» (Wojciech Jan Rudny interviews a constitutional member of the Supreme Council of the Ethnikoi Hellenes on behalf of the polish «GNIAZDO» magazine). Με λίγα λόγια, ο αποκρυφισμός, «νεοπαγανισμός» και η Νέα Εποχή δεν αφορούν τον Ελληνισμό. Όχι μόνον δεν τον αφορούν, αλλά πολλές φορές επιτίθενται σε εθνικούς Έλληνες που καταγγέλλουν δημοσίως τις γνωστές αποικιοκρατικές πρακτικές του «νεοπαγανισμού» και την πολιτισμική ιδιοποίηση (cultural appropriation) που έχει γίνει «μόδα» σε πολλούς «νεοπαγανιστικούς» κύκλους, εκδηλώνοντας έναν έντονο ρατσισμό και μισελληνισμό, ο οποίος προβληματίζει όλο και περισσότερους εθνικούς Έλληνες στο εξωτερικό, αφού η επικράτηση της «νεοπαγανιστικής» αποικιοκρατίας θα σήμαινε ουσιαστικά την απαλλοτρίωση της παράδοσης των Ελλήνων.

Στυλιανός Αρίστων Κοροβίλας

2η ισταμένου Βοηδρομιώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 4. Σεπτεμβρίου 2016

4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α. Με τον όρο «Έλληνες» νοούνται στη σύγχρονη Ελλάδα οι υπήκοοι του λεγόμενου Ελληνικού Κράτους και οι απόγονοι αυτών ανά τον κόσμο.

β. Η λέξη «Εθνισμός» (λατ. Ethnicum) χαρακτηρίζει τις θρησκείες των αρχαίων λαών όπως και την εθνική συνείδηση των λαών. Προέρχεται δε από την ελληνική λέξη «εθνικός» και την ύστερη λατινική «ethnicus». Dictionary.

γ. Ο «εθνισμός» δεν σχετίζεται βέβαια με την νεωτερική δυτική ιδεολογία του «εθνικισμού». «Ο εθνικισμός είναι ένα σύγχρονο κίνημα» (Encyclopædia Britannica: Nationalism, τελευταία πρόσβαση: 7η Μαρτίου «2014».

δ. Τι είναι και τι δεν είναι ελληνισμός:

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι λ.χ.: αριστοκρατία, δημοκρατία, πολιτική («ενασχόληση με τα κοινά»), πανψυχισμός, υλοζωϊσμός, πολυθεϊσμός, ορθοπραξία, θεουργία, Όμηρος, Ησίοδος, ελληνική φιλοσοφία (από Ιωνική Σχολή έως τον Πυρρωνισμό), ελλ. θέατρο, γλώσσα, λογοτεχνία, μαντική, ιατρομαντεία, θεουργία, Αττικό ημερολόγιο, τα Μυστήρια (Ελευσίνα, Σαμοθράκη, Κρήτη κ.α.), μουσική (Λύρα, Κιθάρα, Άρπα), ελλ. αξιακό σύστημα (ευθήτητα, απλότητα, περηφάνια, σωφροσύνη, δικαιοσύνη κτλ.), επιστήμη (ιδίως η Κοσμολογία), φυσιατρική (διαιτολογία, φυτοθεραπεία, εγκοίμησις), πολυμορφία, ανομοιογένεια, θεωρία εξέλιξης (Αναξίμανδρος), έμφαση στο καθήκον.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ δεν είναι λ.χ.: Ελληνιστική θρησκεία, συγκρητισμός, ανατολή, γοητεία (μαγεία), ερμητισμός, γνωστικισμός, μυστικισμός, σωτηριολογία, μονοθεϊσμός, ιουδαιοχριστιανισμός, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ρωμιοσύνη, σύγχρονο «ελληνικό» κράτος, ηθικολογία, υποκειμενικότητα (ιδεολογία), μοναχισμός, εθνικισμός, διεθνισμός, κοινοβουλευτισμός, μιλιταρισμός, ιστορικός υλισμός, λενινισμός, αποκρυφισμός, αριοσοφία, ευημερισμός, αρχαιοκεντρισμός ή ελληνοκεντρισμός, Νέα Εποχή, «νεοπαγανισμός», πίστη, ορθοδοξία.