Πολιτική Απορρήτου & Impressum

 1. Πολιτική Απορρήτου
 2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης – Disclaimer
 3. Impressum – Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG

1. Πολιτική Απορρήτου

Γενική Δήλωση Απορρήτου

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη / χρήστη, από τον ιστότοπο hellenismos.org, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, να απέχει από τη χρήση του. Οι επισκέπτες /χρήστες δε θα ενημερώνονται ρητά για τις αλλαγές αυτές. Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org οφείλουν να ελέγχουν την παρούσα ιστοσελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές των όρων χρήσης. Η χρήση του ιστότοπου hellenismos.org σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους των επισκεπτών / χρήστων, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι χρήσης αφορούν μόνο τον διαδικτυακό τόπο hellenismos.org και όχι άλλες ιστοσελίδες στις οποίες οδηγούν διασυνδέσεις από το hellenismos.org. Οι επισκέπτες των ιστοσελίδων αυτών θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης των επιμέρους ιστοσελίδων.

Ευθύνη επισκεπτών / χρήστων

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org και σε σχέση με αυτόν.

Νομοθεσία για την Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα hellenismos.org συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω WordPress τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών / χρήστων, μόνο για τους ακόλουθους λόγους: Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων ή Στατιστική, Φόρμες επικοινωνίας – σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδρομή. Τα Προσωπικά δεδομένα δεν πωλούνται, ενοικιάζονται, διανείμονται ή δημοσιοποιούνται με κανένα τρόπο.

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής του WordPress, ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες / κανονισμούς που ακολουθούν:

 • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 • Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι του WordPress, έτσι χρησιμοποιεί και αυτός το Google και το Jetpack – WordPress Stats για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο αριθμός των επισκεπτών / χρήστων του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, για να κατανοηθεί η κυκλοφορία των κειμένων του και η πορεία του ίδιου του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org τους μέσα στο διαδίκτυο. Παρόλο που το Google και Jetpack – WordPress Stats καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική θέση, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα επισκεπτών / χρήστων, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κάνει τους επισκέπτες / χρήστες προσωπικά γνωστούς στον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, αφού δεν παρέχονται πληροφορίες για το όνομα, την ηλικία ή το φύλο τους. Το Google καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή των επισκεπτών / χρήστων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση τους, αλλά η Google δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Το Google θεωρείται ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που οι χρήστες / επισκέπτες επιλέξουν να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, κανένα από τα δεδομένα που παρέχουν δε θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Οι όροι αποστολής ηλεκτρονικού μυνήματος υπόκεινται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας GMX.net.

Σχετικά με τα cookies

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών / χρήστων, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, ξεχωρίζουν τους επισκέπτες από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για αυτούς, όπως τις προτιμήσεις τους ) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών / χρήστων. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη διάρκεια ζωής του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)

Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής των επισκεπτών / χρήστων μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους και διαγράφονται αφού κλείσουν το πρόγραμμα πλοήγησης.

 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής των επισκεπτών / χρήστων ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα του χρήστη των επισκεπτών / χρήστων ή τις προτιμήσεις τους ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής των επισκεπτών / χρήστων από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτονται. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού στους επισκέπτες / χρήστες με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής τους στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως λ.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις των επισκεπτών / χρήστων στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

-Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς διαχειρίζονται

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται τα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιηθεί ή δεν αποδεχθεί η χρήση cookies.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μεριών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, οι επισκέπτες / χρήστες παραπέμπονται στη διεύθυνση: http://www.aboutcookies.org

Cookies των Google και Jetpack – WordPress Stats

Τα cookies της υπηρεσίας Google και Jetpack – WordPress Stats είναι cookies ανάλυσης / καταγραφής απόδοσης που επιτρέπουν τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό hellenismos.org. Αυτά τα cookies μπορούν να ενημερώνουν τον διαχειριστή της σελίδας σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης τους, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην βελτίωση λειτουργείας του ιστότοπου. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies του Google και Jetpack – WordPress Stats σχετικά με τη παρούσα σελίδα μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές του Google και του Jetpack – WordPress Stats σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου των Google και του WordPress.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, οι επισκέπτες παραπέμπονται στον εξωτερικό σύνδεσμο support.google.com/analytics/answer/6004245

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Jetpack – WordPress, οι επισκέπτες παραπέμπονται στον εξωτερικό σύνδεσμο

Jetpack

Κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορεί κάποιος να απενεργοποιήσει την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Για την ενδεχόμενη ανάλογη απενεργοποίηση της παρακολούθησης από την υπηρεσία Jetpack – WordPress, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον ακόλουθο εξωτερικό σύνδεσμο

https://www.wpsuperstars.net/jetpack-contact-forms/

Αν απενεργοποιηθούν αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από τους επισκέπτες / χρήστες δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία συλλέγει η παρούσα ιστοσελίδα για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Google Books, YouTube, Vimeo, DailyMotion κ.τ.λ.)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή των επισκεπτών / χρήστων του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, αν παρακολουθούν στον ιστότοπο hellenismos.org βίντεο τα οποία παρέχονται ως εξωτερική υπηρεσία.

Αν απενεργοποιηθούν αυτά τα cookies, οι επισκέπτες / χρήστες ενδεχομένως δε θα μπορούν να δούν τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπο hellenismos.org.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μεριών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή των επισκεπτών / χρήστων, αν αυτοί επιλέξουν να μοιράσουν υλικό από τον ιστότοπο hellenismos.org με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).

Αν απενεργοποιηθούν αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής των επισκεπτών / χρήστων, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Επίσης χρησιμοποιούνται κάποιοι τρίτοι φορείς για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της παρούσας ιστοδελίδας. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της παρούσας ιστοδελίδας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφερθούν κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Περιορισμός Ευθύνης του διαχειριστή του ιστότοπου hellenismos.org

Ο διαχειριστής επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Ωστόσο, δεν μπορείνα εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του διαχειριστή του ιστότοπου hellenismos.org για οποιουδήποτε είδους ζημιά τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, στον οποίο προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων χρήσης.

Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος hellenismos.org ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ή τρίτος δικτυακός τόπος που υπάρχει διασύνδεση παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες επιζήμιες / κακόβουλες εφαρμογές που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί από τρίτους.

Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν ο διαχειριστής είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) είναι πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους Copyright. Εικόνες, άρθρα και βίντεο που δεν ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, έχουν αναδημοσιευθεί, μεταφραστεί και διαδοθεί με την ρητή άδεια των δημιουργών τους. Αυτό σημαίνει ότι: Κείμενα, φωτογραφίες κτλ. από άλλους ιστότοπους χρησιμοποιούνται, αναδημοσιεύονται και μεταφράζονται με την άδεια του κατόχου των σχετικών δικαιωμάτων. Η χρήση ή αναδημοσίευση κειμένων, φωτογραφιών ή εικόνων σε άλλες ιστοσελίδες επιτρέπεται μόνο με την έγκριση του κατόχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Ανήλικοι χρήστες

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα και υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, διαγραφεί ή τροποποιηθεί (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης) από την ιστοσελίδα hellenismos.org πληροφορία που τον αφορά και η οποία δόθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με τον διαχειριστή.

Δικαιώματα των επισκεπτών / χρήστων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR, αν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων που επισκέπτονται εάν επεξεργάζουν τα δεδομένα τους. Αν επεξεργάζονται δεδομένα μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούνται, σε ποιους τα δίνουνται, πόσο διάστημα αποθηκεύονται, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα τους, όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Αν διαπιστώσουν οι επισκέπτες / χρήστες ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα τους πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στους σχετικούς διαχειριστές για να τα διορθώσουν (π.χ. διόρθωση ονόματος ή άλλα).
 • Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επειδή επιθυμούν να ανακαλέσουν την συναίνεση τους σε περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 • Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχουν παράσχει ή να ζητήσουν τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την περιόριση επεξεργασίας των δεδομένων τους για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων τους ως προς την επεξεργασία, εάν έχουν συλλεχθεί σχετικά δεδομένα.
 • Έχουν το δικαίωμα στην εναντίωση και ανάκληση συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων που επισκέπτονται και οι διαχειριστές θα σταματήσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος τους. Εάν έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν ανά πάσα στιγμή και με μελλοντική ισχύ να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους.

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org, αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερόμενων όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου hellenismos.org.

Για περισσότερες ή εκτενέστερες πληροφορίες και στοιχεία έκδοσης

Για περισσότερες και εκτενέστερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες / χρήστες παραπέμπονται στην αγγλική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου: Privacy Policy.


2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης – Disclaimer

Πληροφορίες και εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες για τον εθνικό Ελληνισμό. Στόχος της είναι η παροχή έγκυρων και ακριβείς πληροφοριών. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, η ιστοδελίδα και ο διαχειριστής της δεν φέρουν καμία ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκύψει για εσάς και/ή οποιονδήποτε τρίτο) η οποία απορρέει ή σχετίζεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη γνώμη ελληνικών εθνικών συλλογικοτήτων και άλλων οργανισμών του εθνικού Ελληνισμού.

Ο διαχειριστής της σελίδας HELLENISMOS.ORG καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση και την ομαλή λειτουργία της σελίδας. Το υλικό στη σελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο διαχειριτής της σελίδας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες στην σελίδα:

– είναι γενικής φύσης μόνο και δεν αποσκοπούν στην όλικη κάλυψη της διαπραγματευόμενης θεματολογίας ή την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων,
– δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς, ολοκληρωμένες ή ενημερωμένες,
– ενίοτε συνδέονται με άλλους ιστότοπους επί των οποίων η σελίδα και ο διαχειριστής της δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη,
– δεν αποτελούν υποκατάστατο σπουδών ή μελέτης αρχαιογνωστικών επιστημών.
– δεν συνιστούν επαγγελματικές, θεραπευτικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε εξειδικευμένες συμβουλές θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικούς ή σε ειδικευμένους – εκπαιδευμένους επαγγελματίες).

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του χρήστη της σελίδας είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η HELLENISMOS.ORG και ο διαχειριστής της σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στο χρήστη από την περιήγηση του σε αυτές τις σελίδες. Επίσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των συνδέσμων ή για το ενδεχόμενο οι παρεχόμενες πληροφορίες να μην είναι πλήρεις ή ακριβείς. Για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών είναι υπεύθυνοι οι εκάστοτε διαχειριστές ή σχεδιαστές τους. Σε καμία περίπτωση η HELLENISMOS.ORG και ο διαχειριστής της δεν εγγυούνται, ρητά ή σιωπηρά, την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των συνδέσμων ή των πληροφοριών που συγκεντρώνονται ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Επομένως δεν παρέχεται καμια εγγύηση για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ιδίως για την ορθότητα, την νομιμότητα ή την πληρότητά τους. Οι ιστοσελίδες αυτές ελέγχθηκαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές νομικές παραβιάσεις και δεν αναγνωρίστηκε παράνομο περιεχόμενο. Μόνιμος έλεγχος των ιστοσελίδων αυτών χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παράβασης του νόμου, ωστόσο, καθίσταται παράλογος. Μετά την ανακοίνωση τυχών παραβιάσεων, θα απομακρύνονται οι εν λόγω σύνδεσμοι πάραυτα.

Οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους τρίτων που περιέχονται στην HELLENISMOS.ORG δεν υποδηλώνουν καμια σύσταση ή έγκριση του διαχειριστή με τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. Η HELLENISMOS.ORG ή ο διαχειριστής της σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται ή εικάζεται ότι προκαλούνται από ή σε σχέση με την χρήση των συνδεσμων προς τους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τα ακόλουθα:

Καμια εγγύηση: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση. Δεν παρέχεται κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, μεταξύ άλλων ενδεικτικά σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά τις πληροφορίες ή οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η HELLENISMOS.ORG και ο διαχειριστής της δεν παρέχουν κανενός είδους εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή διαθεσιμότητα πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Αποποίηση ευθύνης: Η HELLENISMOS.ORG και ο διαχειριστής της αποποιούνται κάθε ευθύνη για ζημιές και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημια ως αποτέλεσμα της χρήσης ή κατάχρησης πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η HELLENISMOS.ORG και ο διαχειριστής της δεν αποδέχονται ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους εγγύησης για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης, κατάχρησης, μη διαθεσιμότητας ή εμπιστοσύνης στις πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιέχονται τόσο στον παρόντα δικτυακό τόπο, όσο και στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Χρήση με δική σας ευθύνη: Ο παρών δικτυακός τόπος προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και τυχόν εκ μέρους σας χρήση, προσαρμογή ή κατάχρηση πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Κατανοείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα δικτυακή πύλη ενδέχεται να μην είναι πλήρεις ή/και ακριβείς και αποδέχεστε την απαλλαγή της σελίδας HELLENISMOS.ORG και του διαχειριστή της από κάθε ευθύνη, περιλαμβανομένης της οικονομικής, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης ή κατάχρησης των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης, αποποιείστε κάθε δικαιώματος να ασκήσετε αγωγή κατά της σελίδας HELLENISMOS.ORG και του διαχειριστή της για λόγους που σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Κατασκευή και Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται στο γερμανικό νόμο.
Ως φορέας παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την § 7 παρ. 1 του TMG (Γερμανικός νόμος περί των ΜΜΕ) ο διαχειριστής της ιστοδελίδας είναι αρμόδιος για το περιεχόμενο της βάση του κοινού δικαίου.
Σύμφωνα με την § § 8 έως 10 του TMG, ως φορέας παροχής υπηρεσιών, δεν είναι υποχρεωμένος για την παρακολούθηση μετάδοσης ή αποθήκευσης ξένων πληροφοριών ή για την έρευνα συνθηκών που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα.
Η υποχρέωση για την απομάκρυνση ή τη φραγή της πρόσβασης σε πληροφορίες βάσει των γενικών νόμων δε θίγεται.
Η ευθύνη φέρεται μόνο από την ημερομηνία γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης και πέρα.
Μετά την κοινοποίηση των εν λόγω παραβάσεων, θα απομακρυνθεί άμεσα το περιεχόμενο.

Το περιεχόμενο και η κατασκευή του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται στο γερμανικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης εκτός των ορίων της πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού ή εκάστοτε δημιουργού.
Η φόρτωση ή αντιγραφή αυτής της σελίδας επιτρέπεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Στο βαθμό που το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν έχει δημιουργηθεί από το σχεδιαστή, οφείλει να φέρει τη συγκατάθεσή του. Περιεχόμενο τρίτων αναφέρεται ως τέτοιο.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώσετε τον διαχειριστή.
Μετά την κοινοποίηση των παραβιάσεων το περιεχόμενο θα αφαιρείται πάραυτα.

3. Impressum – Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG:

Stilian Korovilas
Heilbronner Str. 26
73728 Esslingen
Germany

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hellenismos@gmx.net

Μηνύματα με άσχετο περιεχόμενο είναι ανεπιθύμητα. (Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδεολογίες, μισελληνισμό, ρατσισμό, προπαγάνδα, ψευδοεπιστήμες, θεωρίες συνωμοσίας, spam, φυλετισμούς, πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα κλπ.) Σχετικά μηνύματα δεν λαμβάνουν απάντηση. Απειλές, παρενοχλήσεις, εκκλήσεις για εγκληματικές πράξεις και τα συναφή διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές.