Σκοπός

Βασικοί στόχοι ελληνικών εθνικών συλλογικοτήτων

1. Χορήγηση θρησκευτικού νομικού προσώπου στις ελληνικές εθνικές κοινότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο

2. Ανέγερση του πρώτου σύγχρονου ελληνικού ναού, καθιέρωση δημόσιων βωμών, καθώς και η ίδρυση μίας ελληνικής εθνικής βιβλιοθήκης, ενός ελληνικού σχολείου και Μουσείου εθνικού ελληνισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο

3. Αποκατάσταση και υπεράσπιση του πραγματικού, δηλαδή ιστορικού ελληνισμού, της θρησκείας, παράδοσης και κοσμοθέασης του

4. Αναζωογόνηση του ελληνισμού, δηλαδή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, της θρησκείας, παράδοσης, κοσμοθέασης, φιλοσοφίας, τέχνης, γλώσσας (αρχαία ελληνική), παιδείας, των πολιτικών θεωριών περί κράτους, του ελληνικού θεάτρου και αξιακού συστήματος

5. Παλινόρθωση του γνήσιου ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού έθους και επομένως του ελληνικού έθνους

6. Αναγνώριση της γενοκτονίας των εθνικών Ελλήνων

7. Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των εθνικών Ελλήνων

8. Καταπολέμηση του μισελληνισμού

9. Προστασία και υπεράσπιση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής παράδοσης και θρησκείας απέναντι στην ιδιοποίηση, καπηλεία, απαλλοτρίωση και πολιτική εκμετάλλευση τους

10. Στενή συνεργασία με όλες τις εθνικές θρησκείες της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Εθνικών Θρησκειών, ECER) και αλληλεγγύη με όλες τις αυτόχθονες θρησκείες και παραδόσεις του κόσμου

HELLEN

Ελληνικές αξίες

Οι αρετές και αξίες του Ελληνισμού, οι οποίες αναγνωρίζονται σήμερα γενικά ως τα κύρια χαρακτηριστικά του και των οποίων η καλλιέργεια θεωρείται άξια επιδίωξης, είναι οι εξής:

1. Παιδεία και κατανόηση σύνθετων ιδεών. Διαλεκτικός και μετριοπαθής τρόπος αυτοεκδήλωσης του ανθρώπου («μηδέν άγαν»).

2. Πολυθεϊστική αντίληψη του σύμπαντος κόσμου (αφ‘ εαυτού ανάδυση, κυκλικότητα του χρόνου, πολυμορφία του θείου).

3. Ευσέβεια. Υγιής σχέση με το θείο, δηλαδή σχέση που δεν καταργεί τον αυτοσεβασμό (μη-δεισιδαιμονία, μη-θρησκοληψία).

4. Κατά φύσιν ζην (αυτοεκδήλωση του ανθρώπου ως έλλογον ον, σεβασμός στην φυσική τάξη του κόσμου, εξοικείωση με την ανθρώπινη φύση).

5. Συνεχής επιδίωξη της αριστείας και αρετής (γενναιότητα, φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη).

6. Απροκατάληψη, απλότητα και αυτογνωσία («γνώθι σαυτόν», να αναγνωρίζει κανείς την θνητότητα και τον περιορισμό της θνητής του φύσης).

7. Ευγένεια, κοσμιότητα και αφοβία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

8. Ανεκτικότητα και κατανόηση για τις υπόλοιπες εθνικές παραδόσεις.

9. Ελευθεροπρέπεια και παρρησία, να ζεί κανείς ως αυτόνομη ύπαρξη (ως πολίτης και όχι ως υπήκοος).

10. Δημοκρατία (αυτοθέσμιση), έμφαση στην κοινωνική και όχι στην ιδιωτική πτυχή της καθημερινής ζωής, στο σύνολο και όχι στο «άτομο».

Πηγή έμπνευσης: Hellenic national religion (τελευταία πρόσβαση: 16 Φεβρουαρίου «2015»).