Σκοπός

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Τα δωδεκα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνισμού

HELLEN

Οι αρετές και αξίες του Ελληνισμού, οι οποίες αναγνωρίζονται σήμερα γενικά ως τα κύρια χαρακτηριστικά του και των οποίων η καλλιέργεια θεωρείται άξια επιδίωξης, είναι οι εξής:

Α. Παιδεία και ικανότητα κατανόησης των δυσνόητων και θεωρητικών ελληνικών ιδεών σε βάθος

Β. Πολυθεϊστική όψη του σύμπαντος κόσμου (αυτοδημιουργία, μη-γραμμικός χρόνος, πολλαπλότητα του θείου κλπ.)

Γ. Ελευθεροπρέπεια και παρρησία (απροκαταληψία-γνωμοέφραση) π.χ, να υπάρχεις και να ενεργείς ως ελεύθερος Άνθρωπος. Δηλαδή πολίτης και όχι υπήκοος

Δ. Ανοχή και κατανόηση για όλες τις άλλες εθνικές κουλτούρες. Διαλεκτικός και μετριοπαθής τρόπος αυτοέκφρασης

Ε. Ευγένεια, ευνομία και ευσέβεια σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης μια υγιής κατανόηση του θείου (ευσέβεια = μη-θρησκοληψία)

ΣΤ. Συνεχής επαγρύπνηση και επιθυμία για αριστεία («Αριστεύειν πολλώ κάρρονες»)

Ζ. Γενναιότητα και αφοβία (= απουσία φόβου)

Η. Κατά φύσιν ζην (ζώντας σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, εξοικείωση με το ανθρώπινο σώμα, υψηλή οικολογική συνείδηση κτλ.)

Θ. Προνοητικότητα, απροκατάληψη και απλότητα

Ι. Άμεση δημοκρατία, παναρχία (πλήρης κοινωνικοπολιτική συμμετοχή) με έμφαση στη κοινωνικοπολιτική αντί στην ιδιωτική διάσταση («Ιδιωτεύειν») της καθημερινής ζωής

ΙΑ. Προσωπική και εθνική εγρήγορση. π.χ. «γνώθι σαυτόν». Αυτό ισχύει τόσο για τον καθένα ξεχωριστά όσο και για το έθνος

ΙΒ. Πολυμέρεια και επιδεξιότητα
(Διόρθωση κειμένου από τον Στυλιανό Αρίστωνος)

Πηγή (τελευταία πρόσβαση: 16.2.«2015»).

HELLEN

Βασικοί Στόχοι Ελληνικών Εθνικών Συλλογικοτήτων

1. Αναγνώριση του εθνικού ελληνισμού ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (στην Ελλάδα)
2. Κατασκευή του πρώτου σύγχρονου ελληνικού ναού. Απόκτηση δημοσίων βωμών και Ιερών, καθώς και η ίδρυση μίας πολυθεϊστικής βιβλιοθήκης
3. Κοινωνική αναγνώριση της ελληνικής εθνοκτονίας
4. Η ανάκτηση, αποκατάσταση και υπεράσπιση του πραγματικού, δηλαδή ιστορικού ελληνισμού και της κοσμοθέασης του
5. Στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εθνικές θρησκείες (ECER) και αλληλεγγύη με όλες τις αυτόχθονες θρησκείες και παραδόσεις του κόσμου
6. Πλήρης παλινόρθωση του αυθεντικού ελληνικού πολιτισμού και έθους (επανιθαγενοποίηση ή επανελλήνιση)
7. Κινητοποίηση για τα δικαιώματα των εθνικών Ελλήνων και καταπολέμηση του (ρωμιορθόδοξου – εθνικιστικού) μισελληνισμού

HELLEN

Werbeanzeigen