Σκοπός

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βασικοί στόχοι ελληνικών εθνικών συλλογικοτήτων

1. Χορήγηση θρησκευτικού νομικού προσώπου στις ελληνικές εθνικές κοινότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο

2. Ανέγερση του πρώτου σύγχρονου ελληνικού ναού, καθιέρωση δημόσιων βωμών, καθώς και η ίδρυση μίας ελληνικής εθνικής βιβλιοθήκης, ενός ελληνικού σχολείου και Μουσείου εθνικού ελληνισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο

3. Αποκατάσταση και υπεράσπιση του πραγματικού, δηλαδή ιστορικού ελληνισμού, της θρησκείας, παράδοσης και κοσμοθέασης του

4. Αναζωογόνηση του ελληνισμού, δηλαδή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, της θρησκείας, παράδοσης, κοσμοθέασης, φιλοσοφίας, τέχνης, γλώσσας (αρχαία ελληνική), παιδείας, των πολιτικών θεωριών περί κράτους, του ελληνικού θεάτρου και αξιακού συστήματος

5. Παλινόρθωση του γνήσιου ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού έθους και επομένως του ελληνικού έθνους

6. Αναγνώριση της γενοκτονίας των εθνικών Ελλήνων

7. Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των εθνικών Ελλήνων

8. Καταπολέμηση του μισελληνισμού

9. Προστασία και υπεράσπιση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής παράδοσης και θρησκείας απέναντι στην ιδιοποίηση, καπηλεία, απαλλοτρίωση και πολιτική εκμετάλλευση τους

10. Στενή συνεργασία με όλες τις εθνικές θρησκείες της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Εθνικών Θρησκειών, ECER) και αλληλεγγύη με όλες τις αυτόχθονες θρησκείες και παραδόσεις του κόσμου

HELLEN

Καλλιέργεια ελληνικών αρετών – Τα δώδεκα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνισμού

Οι αρετές και αξίες του Ελληνισμού, οι οποίες αναγνωρίζονται γενικά σήμερα ως τα κύρια χαρακτηριστικά του και των οποίων η καλλιέργεια θεωρείται άξια επιδίωξης, είναι οι εξής:

Α. Παιδεία και ικανότητα κατανόησης των δυσνόητων και θεωρητικών ελληνικών ιδεών σε βάθος

Β. Πολυθεϊστική όψη του σύμπαντος κόσμου (αυτοδημιουργία, μη-γραμμικός χρόνος, πολλαπλότητα του θείου κλπ.)

Γ. Ελευθεροπρέπεια και παρρησία (απροκαταληψία-γνωμοέφραση) π.χ, να υπάρχεις και να ενεργείς ως ελεύθερος Άνθρωπος. Δηλαδή πολίτης και όχι υπήκοος

Δ. Ανοχή και κατανόηση για όλες τις άλλες εθνικές κουλτούρες. Διαλεκτικός και μετριοπαθής τρόπος αυτοέκφρασης

Ε. Ευγένεια, ευνομία και ευσέβεια σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης μια υγιής κατανόηση του θείου (ευσέβεια = μη-θρησκοληψία)

ΣΤ. Συνεχής επαγρύπνηση και επιθυμία για αριστεία («Αριστεύειν πολλώ κάρρονες»)

Ζ. Γενναιότητα και αφοβία (= απουσία φόβου)

Η. Κατά φύσιν ζην (ζώντας σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, εξοικείωση με το ανθρώπινο σώμα, υψηλή οικολογική συνείδηση κτλ.)

Θ. Προνοητικότητα, απροκατάληψη και απλότητα

Ι. Άμεση δημοκρατία, παναρχία (πλήρης κοινωνικοπολιτική συμμετοχή) με έμφαση στη κοινωνικοπολιτική αντί στην ιδιωτική διάσταση («Ιδιωτεύειν») της καθημερινής ζωής

ΙΑ. Προσωπική και εθνική εγρήγορση. π.χ. «γνώθι σαυτόν». Αυτό ισχύει τόσο για τον καθένα ξεχωριστά όσο και για το έθνος

ΙΒ. Πολυμέρεια και επιδεξιότητα

Πηγή (τελευταία πρόσβαση: 16.2.«2015»). Διόρθωση κειμένου από τον Στυλιανό Αρίστων.