Ελληνική θρησκεία και ηλιοστάσια

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Περὶ τῆς μὴ ἱερότητος τῶν ἡλιοστασίων στὴν Ἑλληνικὴ θρησκεία», από: hierophants.blogspot (Ιούνιος 2019), τελευταία πρόσβαση: 22. Ιουνίου «2019». Επίσημη ιστοσελίδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Εἰσαγωγὴ στὶς Βασικὲς Ἀρετὲς καὶ Ἀρχὲς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας», στο: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2016), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Προσέγγιση στὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία», στο: hierophants.blogspot (Απριλίου 2015), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Σχετικα με εμάς», στο: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2014), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα. Σχετικὰ μὲ ἐμᾶς Ἡ κίνηση «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἄτομα μὲ ἐλεύθερη σκέψη, ἀνοιχτὸ μυαλὸ καὶ αὐτογνωσία, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν μὲ εὐσέβεια τοὺς πατρώους Θεοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας. Ἡ ὀνομασία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ … ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ weiterlesen

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Ἀνακοίνωση 001/20-3-2014», στο: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2014), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα. ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ 9η ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ, Α' ΕΤΟΣ 698ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ Στὴν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰώνα μ.κ.χ. ἡ Ἑλληνικὴ Θρησκεία ἀναγεννιέται μέσα ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ σκότος ποὺ ἔχει καταλάβει τὰ Ἱερὰ χώματα τῆς Ἑλληνικῆς … ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ weiterlesen