Τελετές μετάβασης του νεκρού μας

Τρία κείμενα του Ορέστη Πυλαρινού Η ΚΑΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ, (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ) ΤΑ ΤΡΙΤΑ, ΤΑ ΕΝΑΤΑ, ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΣΤΙΑ, Η ΚΑΘΕΔΡΑ, ΤΑ ΕΝΙΑΥΣΙΑ. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ, ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΩΑ, ΤΑ ΕΝΑΓΙΣΜΑΤΑ, Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ, Η … Τελετές μετάβασης του νεκρού μας weiterlesen

Werbeanzeigen

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ: «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ και ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ», στο: sacredatticalendar (Αρθρολόγιο), τελευταία πρόσβαση: 5η Ισταμένου Θαργηλιώνος 3ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος / 12. Μαΐου 2016. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ και ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ο εβδομαδιαίος κύκλος είναι αφύσικη διαίρεση … ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ weiterlesen

MIKALSON: Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Jon D. Mikalson: «Η εθνική Ταυτότητα και οι εθνικές υποχρεώσεις», στο: sacredatticalendar (Αρθρολόγιο), τελευταία πρόσβαση: 2η Ισταμένου Θαργηλιώνος 3ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Μαΐου 2016. Ἡ Ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ οἱ Ἐθνικὲς ὑποχρεώσεις Ὁ Ζεὺς Ἑρκεῖος, ὁ Ζεὺς Κτήσιος, ὁ Ἀπόλλων Ἀγυιεὺς, καὶ ἡ θεὰ Ἑστία ποὺ  λατρεύονταν ἀπὸ μιὰ οἰκογένεια, ἡ λατρεία αὐτὴ καθ’αυτὴ … MIKALSON: Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ weiterlesen

MIKALSON: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Jon D. Mikalson: «Περί της Λατρείας», στο: sacredatticalendar (Αρθρολόγιο), τελευταία πρόσβαση: 2η Ισταμένου Θαργηλιώνος 3ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Μαΐου 2016. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ   Τί εἶναι ἡ λατρεία στὴν ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ παράδοση; Ἡ Ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ λατρεία, εἶναι οὐσιαστικὰ οἱ ἱεροπραξίες, οἱ σπονδὲς καὶ οἱ προσφορὲς ἀγαθῶν ποὺ δείχνουν Τιμή πρὸς … MIKALSON: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ weiterlesen

MIKALSON: ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Jon D. Mikalson: «Το Τέμενος», στο: sacredatticalendar (Αρθρολόγιο), τελευταία πρόσβαση: 2η Ισταμένου Θαργηλιώνος 3ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Μαΐου 2016. Ὅπως συνέβαινε πολὺ συχνά, οἱ πρόγονοι σηματοδοτοῦσαν τὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ βωμό. Χρησιμοποιοῦσαν ὁριακὲς πέτρες (ὅρια) στὶς γωνίες ἢ περιέφραζαν γύρω, δημιουργῶντας ἔτσι ἕνα κλειστὸ χῶρο , ἕνα ξεχωριστὸ περίβολο. Ἔτεμνον, δηλαδὴ (ἀπὸ … MIKALSON: ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ weiterlesen

MIKALSON: Ο ΒΩΜΟΣ

Jon D. Mikalson: «Ο Βωμός», στο: sacredatticalendar (Αρθρολόγιο), τελευταία πρόσβαση: 2η Ισταμένου Θαργηλιώνος 3ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Μαΐου 2016. Ὁ βωμὸς χρησιμεύει γιὰ νὰ λαμβάνει τὶς προσφορὲς ἡ θεότητα, καὶ ἐπειδὴ οἱ προσφορὲς ἦταν μία θεμελιώδης μορφὴ τῆς λατρείας γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ὁ βωμὸς ἦταν ἕνα βασικὸ συστατικό της φυσικῆς λατρείας. Ἕνας βωμὸς … MIKALSON: Ο ΒΩΜΟΣ weiterlesen