ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Ευστάθιος Κεφάλας: «βαθμίδες και Κόσμοι των Θεών, παρά των Ελλήνων (Ορφέας, Πυθαγόρας, Πλάτων)», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 10n Ισταμένου Γαμηλιώνος του 4ου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Ιανουαρίου «2017». Το Ένα/Αγαθό, ο Νους και η Ψυχή αποτελούν τις 3-εις ανώτερες υποστάσεις, ενώ ο υλικός κόσμος αποτελεί την κατώτατη υπόσταση. Η πρόοδος του … ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ weiterlesen

Werbeanzeigen

H ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

«H αληθινή κάθαρση της ψυχής», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 10n Ισταμένου Γαμηλιώνος του 4ου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Ιανουαρίου «2017». Όπως εξηγεί ο Πρόκλος, στο «Εις τον Πλάτωνος πρώτον Αλκιβιάδη, βιβλίο Β’, 174. 9 – 19», η αληθινή κάθαρση της ψυχής συμβαίνει κατά τρείς τρόπους : ο ένας μέσω της τελεστικής … H ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ weiterlesen

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΪΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Ευστάθιος Κεφάλας: «Η αναγωγή σύμπασας της συστάσεως της Ψυχής του Κόσμου στις θεϊκές τάξεις», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 10n Ισταμένου Γαμηλιώνος του 4ου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Ιανουαρίου «2017». Για τον λόγο ότι η ψυχή περιέχει τις εικόνες όλων των θεϊκών τάξεων, μπορεί και πρέπει να αναχθεί σύμπασα η ψυχική σύστασή … Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΪΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ weiterlesen

ΠΕΡΙ ΗΡΑΣ

Ευστάθιος Κεφάλας: «Περί Ήρας», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 10n Ισταμένου Γαμηλιώνος του 4ου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Ιανουαρίου «2017». Για να προσεγγίσουμε θεολογικά το παρόν θέμα θα χρειαστούμε την συνδρομή του πλατωνικού «Τίμαιου» εις τον οποίο ο Πλάτωνας κάνει λόγο για την δημιουργία τόσο της του παντός ψυχής, από το μείγμα … ΠΕΡΙ ΗΡΑΣ weiterlesen

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «Περί του υπερούσιου και αμέθεκτου Πλατωνικού Αγαθού ή Ένα ή Ορφικού Χρόνου και περί των υπερούσιων, μεθεκτών & αυτοτελών Ενάδων/Αγαθών : ο παρά των αρχαίων Ελλήνων άγνωστος, άλληπτος, ανύπαρκτος, εξηρημένος, ανυπόθετος, αναίτιος, άρρητος, αμμέθεκτος, υπερούσιος “πρώτος Θεός” και οι εξ αυτού δημιουργημένοι υπερούσιοι, μεθεκτοί & αυτοτελείς Θεοί», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία … ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ weiterlesen

Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ και ΝΕΑΝΙΣΚΟΥ

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «Η οντική(ερωτική) σχέση Φιλόσοφου και νεανίσκου : Σωκράτης και Αλκιβιάδης», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 9n Ισταμένου Μαιμακτηριώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Νοεμβρίου 2016. Όπως εξηγεί ο Πρόκλος, στο «Περί της κατά Πλάτωνας Θεολογίας, βιβλίο Ε΄, 92.1  – 93.23», ο Πλάτων στον «Πολιτικό» μας δίνει διττές τις … Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ και ΝΕΑΝΙΣΚΟΥ weiterlesen

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «η παρά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσοφική/θεολογική εξήγηση τoυ περί τον Προμηθέα μύθου (αισχυλικές τραγωδίες, Ησιόδειος και πλατωνικός μύθος) : μύθος του Δευκαλίωνα και γένεση του Έλληνα!», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 9n Ισταμένου Μαιμακτηριώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Νοεμβρίου 2016. Το ήπαρ είναι το βιολογικό όργανο δια … Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ weiterlesen

ΥΒΡΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΕΤΕΣ, ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΑ

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «Ύβρις προς ικέτες, ξένους, ομόγνοιους & ορφανά», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων), τελευταία πρόσβαση: 14η Μεσούντος Βοηδρομιώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 16. Σεπτεμβρίου 2016. Ύβρις προς ικέτες, ξένους, ομόγνοιους & ορφανά : η εξ αυτής προκαλούμενη των Θεών μήνις κεφάλαια μελέτης Ύβρις προς ικέτες & ορφανά Ύβρις προς ξένους Ύβρις … ΥΒΡΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΕΤΕΣ, ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΑ weiterlesen

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟ)

Κυριακή Λαμπίρη: «Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», από: eleysis69 (Ακάδημος), τελευταία πρόσβαση: 6η ισταμένου Μεταγειτνιώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 9. Αυγούστου 2016. ‘’η γαρ αληθής πατρίς των ψυχών ο νοητός εστί κόσμος’’   –Ερμείας. Σχόλια στον Πλατωνικό «Φαίδρο»- Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε ποιες ενέργειες και ποιος τρόπος ζωής βρίσκονται σε συμφωνία με την … Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟ) weiterlesen

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ: ΜΟΡΦΗ ΥΒΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «Ενδοοικογενειακή βία: μορφή ύβρεως προς τους Θεούς», από: eleysis69 (Θρησκεία Ελλήνων: Ορφική θεολογία – ένθεη ποίηση – Μύθοι – Πλατωνική φιλοσοφία – Θεουργία), τελευταία πρόσβαση: 4η ισταμένου Μεταγειτνιώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 7. Αυγούστου 2016. Κατά πως λέγει ο Ιάμβλιχος ο Πυθαγόρας έλεγε : «Δεν πρέπει να κακοποιείς την … ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ: ΜΟΡΦΗ ΥΒΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ weiterlesen