Βιβλιογραφία

1. Ελληνισμός Γενικά
2. Θρησκεία
3. Μυθολογία
4. Φιλοσοφία
5. Άλλα
6. Σύγχρονος Ελληνισμός
7. Μουσική [Δίσκοι]
8. Χειροτεχνήματα – Αρχαίοι Ναοί
9. Ελεύθερα ψηφιακά κείμενα και σε μορφή PDF

1. Ελληνισμός Γενικά

Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 1ος τόμος: Κλειώ. Αθήνα: Γκοβόστη 1964. Μτφ.: Δ. Ν. Μαρωνίτη
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 2ος τόμος: Ευτέρπη, Θάλεια. Αθήνα: Γκοβόστη 1992. Μτφ.: Λεων. Ζενάκου
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 3ος τόμος: Μελπομένη, Τερψιχόρη. Αθήνα: Γκοβόστη 1992. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 4ος τόμος: Ερατώ, Πολύμνια. Αθήνα: Γκοβόστη 1993. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 5ος τόμος: Ουρανία, Καλλιόπη. Αθήνα: Γκοβόστη 1995. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος

Αθανασιάδη, Πολύμνια: Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Αθήνα 2001
Chuvin, Pierre: Οι τελευταίοι εθνικοί: Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, Θεσσαλονίκη 2004
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 1ος τόμος: Πρώιμα Χρόνια, Αθήνα 2004
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 2ος τόμος: Το τέλος του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 2004
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 3ος τόμος: Αρχαία χριστιανική εκκλησία: Α΄ πλαστογραφίες, απάτες θαυμάτων, λειψάνων, προσκυνημάτων, Αθήνα 2004
Dodds, E. R.: Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας: Όψεις της θρησκευτικής εμπειρίας από τον Μ. Αυρήλιο ως τον Μ. Κωνσταντίνο, Αθήνα 1995
Graf, Fritz: Η μαγεία στην ελληνορρωμαϊκή αρχαιότητα: Πλησιάζοντας τους θεούς και βλάπτοντας τους ανθρώπους, Ηράκλειο Κρήτης 2004
Gschnitzer, Fritz: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, Αθήνα 2011
Hamilton, Edith: Ο ελληνικός τρόπος, Αθήνα 2004
Κούτουλας, Διαμαντής Κ.: Το Βυζάντιο έναντι των Ελλήνων εθνικών, Θεσσαλονίκη 1998
Κρεββατάς, Δημήτρης Κ.: Το Βυζάντιο και ο διωγμός του Ελληνισμού, Αθήνα 2004
Λη, Α. Ντ.: Παγανιστές και χριστιανισμός στην ύστερη αρχαιότητα: Ένα ανθολόγιο πηγών, Αθήνα 2009
Murray, Oswyn / Price, Simon: Η αρχαία ελληνική πόλις: Από τον Όμηρο ως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 2007
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος B: Η Συρρίκνωση Της Αρχαίας Ψυχής, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Αθήνα 2001
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2000.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 1ος τόμος: Έτη 0 – 400, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 2ος τόμος: Έτη 401 – 800, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.
Rutilio, Claudio: Τα Αίτια της Χριστιανικής Επικρατήσεως, Aθήνα 1997
Schuller, Wolfgang: Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας: Από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων, Αθήνα 2006
Smith, John Holland: Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου: Μια ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας, Θεσσαλονίκη 2012
Walbank, Frank W.: Ο ελληνιστικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 1999

2. Θρησκεία

Bruit Zaidman, Louise / Schmitt Pantel, Pauline: Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Αθήνα 2004
Burkert, Walter: Ελληνική μυθολογία και τελετουργία: Δομή και ιστορία, Αθήνα 1993
Burkert, Walter: Μυστηριακές λατρείες της αρχαιότητας, Αθήνα 1997
Burkert, Walter: Αρχαία ελληνική θρησκεία: Αρχαϊκή και κλασσική εποχή, Αθήνα 2015
Nilsson, Martin P.: Η μυκηναϊκή προέλευση της ελληνικής μυθολογίας, Αθήνα 1992
Nilsson, Martin P.: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, Αθήνα 1997
Nilsson, Martin P.: Η πίστη των Ελλήνων, Αθήνα 1998
Nilsson, Martin P.: Ελληνική λαϊκή θρησκεία, Αθήνα 2000
Otto, Walter F. / Kerenyi, Carl / Wili, Walter: Ελληνικά μυστήρια, Αθήνα 1992
Otto, Walter F.: Διόνυσος: Μύθος και λατρεία, Αθήνα 1991
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Α: Περί Των Πατρώων Θεών, συμπληρωμένη 3η έκδοση, Αθήνα 2002
Φινέας: Γιορτές αρχαίων Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1997

3. Μυθολογία

Ησίοδος: Έργα και ημέραι. Θεογονία. Ασπίς Ηρακλέους. Ηοίαι, Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος 2003. Μτφ. Παναγής Λεκατσάς
Ησίοδος: Άπαντα: Θεογονία. Έργα και Ημέραι. Ασπίς Ηρακλέους. Αποσπάσματα, Αθήνα: Κάκτος 1993. Μτφ. Σωκράτης Λ. Σκαρτσής
Ησίοδος: Ασπίς Ηρακλέους, Αθήνα: Ίαμβος 2009. Μτφ. Παύλος Λάλος
Όμηρος: Ομήρου Ιλιάδα, Θεσσαλονίκη: Μέθεξις 2015. Μτφ. Ανδρώνης Α. Ανδρόνικος
Όμηρος: Ομήρου Οδύσσεια, Αθήνα: Κατάρτι 2008. Μτφ. Διγενής Μ. Χρήστος

Buxton, Richard: Οι ελληνικοί μύθοι: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός, Αθήνα 2005
Γονιδέλλης, Απόστολος Ε.: Η γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες, 1ος τόμος: Θεογονία – κοσμογονία, Αθήνα 1990
Γονιδέλλης, Απόστολος Ε.: Η γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες, 2ος τόμος: Τιτάνες, το πρώτο δωδεκάθεο, Αθήνα 1990
Graf, Fritz: Εισαγωγή στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 2011
Kerenyi, Carl: Η μυθολογία των Ελλήνων, Αθήνα 1996
Kirk, G. S.: Η φύση των ελληνικών μύθων, Ηράκλειο Κρήτης 2006
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 1, Αθήνα 1989
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 2, Αθήνα 1989
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 2, Αθήνα 1989
Vernant, Jean-Pierre: Οι Έλληνες πίστευαν στους μύθους τους; Αθήνα 1993
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2000
Vernant, Jean-Pierre: Το σύμπαν, οι θεοί, οι άνθρωποι, Αθήνα 2007

4. Φιλοσοφία

Αριστοτέλης: Άπαντα 5: Αθηναίων πολιτεία: Αποσπάσματα, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Αριστοτέλης: Άπαντα 7: Ηθικών Νικομαχειών Α-Β-Γ-Δ, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Αριστοτέλης: Άπαντα 8: Ηθικών Νικομαχειών Ε-Ζ-Η, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Αριστοτέλης: Άπαντα 9: Ηθικών Νικομαχειών Θ-Ι-Κ, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Αυρήλιος, Μάρκος: Τα εις εαυτόν, Θεσσαλονίκη 2009. Μτφ.: Γιάννης Αβραμίδης
Βερέττας, Μάριος: Επίκουρου Κύριες δόξες, Αθήνα 2013
Βερέττας, Μάριος: Τα επικούρεια, Αθήνα 2014
De Crescenzo, Luciano: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Αθήνα 2004
Δημόκριτος: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 17, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1995. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Δημόκριτος: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 18, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1995. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 1, Αθήνα: Παπαδήμας 2007. Μτφ.: Δημοσθένης Γ. Γεωργοβασίλης
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 2, Αθήνα: Παπαδήμας 2007. Μτφ.: Βασίλειος Α. Κύρκος
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 3, Αθήνα: Παπαδήμας 2010. Μτφ.: Ευτέρπη Σ. Φλόκα
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 1: Βιβλία 1-2, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 2: Βιβλία 3-4-5, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 3: Βιβλία 6-7, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 4: Βιβλία 8-9, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Εμπεδότιμος: Σημειώσεις Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 2009
Επίκουρος: Άπαντα: Διαθήκη. Επιστολή προς Ηρόδοτον. Επιστολή προς Πυθοκλή. Επιστολή προς Μενοικέα. Κύριαι Δόξαι. Επικούρου προσφώνησις, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Επίκτητος: Εγχειρίδιον, Αθήνα: Ανοιχτή Πόλη 2001
Ιουλιανός: Κατά χριστιανών. Για την απέχθεια προς τα γένια ή Μισοπώγων. Επιστολές, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2013. Μτφ.: Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Κέλσος: Αληθής λόγος κατά χριστιανών, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2010. Μτφ.: Πέτρος Οικονόμου
Κούρφαλη, Χριστίνα: Η στωική τέχνη του βίου, Θεσσαλονίκη 2013
Kirk, G. S. / Raven, J. E. / Schofield, Malcolm: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Αθήνα 1998
Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Ιουλιανού ιερή σοφία: Συμβουλές καθημερινού βίου από τον τελευταίο Έλληνα Κοσμοκράτορα, Θεσσαλονίκη 2004
Nussbaum, Martha: Η θεραπεία της επιθυμίας: Θεωρία και πράξη της ελληνιστικής ηθικής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2015
Παρμενίδης: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 9, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 2000. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Πλάτων: Άπαντα: 33 Τόμοι, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1991 – 1994
Πλήθων, Γώργιος Γεμιστός : Νόμων συγγραφή, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2005. Μτφ.: Δημήτριος Κ. Χατζημιχαήλ
Πορφύριος: Περί αγαλμάτων, Αθήνα: Ηλιοδρόμιον 2000. Μτφ.: Γιώργος Λαθύρης
Πορφύριος: Κατά χριστιανών, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2000. Μτφ.: Γιάννης Αβραμίδης
Πρόκλος: Άπαντα 14: Στοιχείωσις θεολογική, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 2007. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: «Θύραθεν»: Φιλοσοφικό Λεξικό, Αθήνα 2006
Σαλλούστιος: Περί Θεών Και Κόσμου, Αθήνα: Ανοιχτή Πόλη 2002
Taylor, C. C. W.: Σωκράτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, Αθήνα 2006

5. Άλλα

Ingvar, Οι Αρχαιόθρησκοι Απέναντι στους Αποκρυφιστές, Αθήνα 1995
Λάζαρης, Γιάννης: Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της ορθοδοξίας: Όσα χρησιμοποιεί και εγκρίνει σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος, Αθήνα 2007
Lefkowitz, Mary: Θνητοί και αθάνατοι: Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων και ο ρόλος τους στη ζωή των ανθρώπων, Αθήνα 2005
Liddell, Henry G. / Scott, Robert: Επιτομή του μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 2007
Livingstone, Richard W.: Η αποστολή της Ελλάδας: Κοσμοαντιλήψεις και στάσεις ζωής στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, Αθήνα 2001
Livingstone, Richard W.: Ελληνικά ιδανικά και σύγχρονη ζωή, Αθήνα 2007
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 1ος Τόμος: Από τον Όμηρο στον Ηράκλειτο, Αθήνα 2007
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 2ος Τόμος: Η Πόλις και οι νόμοι, Αθήνα 2008
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 3ος Τόμος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα: Θουκυδίδης, η ισχύς και το δίκαιο, Αθήνα 2011
Menard, Louis: Ονειροπολήσεις Ενός Μυστικιστού Ειδωλολάτρου, Aθήνα 1999
Schrodinger, Erwin: Η φύση και οι έλληνες: Επιστήμη και ανθρωπισμός, Θεσσαλονίκη 2016

6. Σύγχρονος Ελληνισμός

Βερέττας, Μάριος: Γεννήθηκα Έλληνας: Δεκατέσσερα πολυθεϊστικά κείμενα, Αθήνα 2003
Λάβρυς: Ελληνικός Πολυθεϊσμός: Οικιακή Λατρεία, Αθήνα 2014
Σίδερη, Μαρία Ιω.: Ορφικά κείμενα: Άπαντα: Ορφική θεολογία. Ιερός Λόγος εν ραψωδίαις ΚΔ‘ Ιερώνυμου και Ελλανικού θεογονία: Τόμος 1, Αθήνα 2005
Σίδερη, Μαρία Ιω.: Ορφικά κείμενα: Άπαντα: Ορφική θεολογία (Συλλογή Otto Kern): Τόμος 2, Αθήνα 2007
Τουτουντζή, Ουρανία: Ο λόγος και το Είναι, Αθήνα 1999
Τουτουντζή, Ουρανία: Περί της θεάς Αρτέμιδος, Αθήνα 2005
Τουτουντζή, Ουρανία: Θεοί και Ήρωες στην Ιλιάδα, 1ος τόμος, Αθήνα 2009
Τουτουντζή, Ουρανία: Θεοί και Ήρωες στην Ιλιάδα, 2ος τόμος, Αθήνα 2009
Τσάμης, Μανώλης: Η ελληνική θρησκευτική παράδοσις, Αθήνα 2006
Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών: Ελληνική Εθνική Θρησκεία: Θεολογία και Πράξις, Αθήνα 2012

7. Μουσική [Δίσκοι]

Musique de la Grèce antique. Gregorio Paniagua and Atrium Musicae de Madrid. Harmonia Mundia. 1979. (CD)
Music of Ancient Greece. Christodoulos Halaris and instrumental ensemble, vocal soloists. Orata Arangm. 1992. (CD)
Musiques de l’Antiquité Grecque. Annie Bélis and the Kérylos ensemble. K617. 1996. (CD)
Music of the Ancient Greeks. De Organographia (Gayle Neuman, Philip Neuman, William Gavin.) Pandourion Records. (CD) 1997.
Dr. James Hopkins, Golden Ratios: Phytagorean Harmony Healing 1, Silenzio 2009

8. Χειροτεχνήματα – Αρχαίοι Ναοί

The Parthenon: Architectures 3D Model
από Hammond-Toys (Link)
16.9 cm x 23 cm x8 cm
ASIN: B016N6IW9K

National Geographic, Ancient Greece/The Parthenon 3D Puzzle (500 κομμάτια)
από National Geographic (Link)
ASIN: B01L35S534

Clever&Happy 3D Model: The Parthenon
από Clever&Happy (Link)
12.2 x 8.5 x 1 cm
ASIN: B00I1ZNY4A

Dimart 3D Puzzle Jigsaw The Parthenon
από Dimart (Link)
ASIN: B00PGTA3YI

Daron Parthenon 3D Puzzle, 25-Pieces
από Daron-Toys (Link)
8.2 x 11 x 4 cm
ASIN: B004D3CPVC

Daron Parthenon 3D Puzzle, 25-Pieces Model: CF076H
από Daron-Toys (Link)
12.9 x 8.4 x 0.9 cm
ASIN: B00ULX4TQ2

World Architecture: The Parthenon
από Italeri (Link)
29cm x15cm x11cm
ASIN: B01179CFGY

3D Novelty Wooden Temple of Zeus Jigsaw Puzzle with LED Light
από Glamorway (Link)
15.0 x 22.0 x 17.0 cm
ASIN: B01EWUOTVO

Parthenon 3D Puzzle
από CubicFun (Link)
28 cm
ASIN: B0038K2JS0

Parthenon Temple 3D Metal Model Kit
από Fascinations MetalEarth (Link)
ASIN: B00EDQDCF2

9. Ελεύθερα ψηφιακά κείμενα και σε μορφή PDF

Όμηρος, Ηλιάδα, μτφ. Ν. Καζαντζάκης-Κακριδή

Όμηρος, Οδύσσεια, Ν. Καζαντζάκης-Κακριδή

Ανέστης Κωνσταντινίδης, Λεξικόν Ομηρικόν, Αθήνα 1888

Ησίοδος, Θεογονία, 2015

Ησίοδος, Άπαντα (PDF), εκδ. ΦΥΛΛΑ

Hofmann, Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής

Νικόλαος Λωρέντης, Λεξικόν των αρχαίων κυρίων ονομάτων της μυθολογίας, ιστορίας και γεωγραφίας, 1835-37

 

 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία αρχαίας Ιστορίας και της Αρχαιολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία αρχαίας Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία αρχαίας Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία αρχαίας φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Βιβλιογραφία αρχαίας φιλοσοφίας (24grammata)

Βιβλιογραφία αρχαίας φιλοσοφίας (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας)

Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός (Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία)

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων (Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία)

Ελληνικά βιβλία

English Books

Βιβλία για τον σύγχρονο Ελληνισμό

Werbeanzeigen