Βιβλιογραφία

1. Ελληνισμός γενικά
2. Θρησκεία
3. Μυθολογία
4. Φιλοσοφία
5. Άλλα
6. Σύγχρονος Ελληνισμός
7. Μουσική [Δίσκοι]
8. Χειροτεχνήματα – Αρχαίοι Ναοί
9. Ελεύθερα ψηφιακά κείμενα και σε μορφή PDF
10. Πλούσιες βιβλιογραφίες για την μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού

1. Ελληνισμός γενικά

Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 1ος τόμος: Κλειώ. Αθήνα: Γκοβόστη 1964. Μτφ.: Δ. Ν. Μαρωνίτη.
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 2ος τόμος: Ευτέρπη, Θάλεια. Αθήνα: Γκοβόστη 1992. Μτφ.: Λεων. Ζενάκου.
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 3ος τόμος: Μελπομένη, Τερψιχόρη. Αθήνα: Γκοβόστη 1992. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος.
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 4ος τόμος: Ερατώ, Πολύμνια. Αθήνα: Γκοβόστη 1993. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος.
Ηρόδοτος: Ιστορίαι, 5ος τόμος: Ουρανία, Καλλιόπη. Αθήνα: Γκοβόστη 1995. Μτφ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος.

Αθανασιάδη, Πολύμνια: Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Αθήνα 2001.
Chuvin, Pierre: Οι τελευταίοι εθνικοί: Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, Θεσσαλονίκη 2004.
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 1ος τόμος: Πρώιμα Χρόνια, Αθήνα 2004.
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 2ος τόμος: Το τέλος του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 2004.
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 3ος τόμος: Αρχαία χριστιανική εκκλησία: Α΄ πλαστογραφίες, απάτες θαυμάτων, λειψάνων, προσκυνημάτων, Αθήνα 2004.
Dodds, E. R.: Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας: Όψεις της θρησκευτικής εμπειρίας από τον Μ. Αυρήλιο ως τον Μ. Κωνσταντίνο, Αθήνα 1995.
Graf, Fritz: Η μαγεία στην ελληνορρωμαϊκή αρχαιότητα: Πλησιάζοντας τους θεούς και βλάπτοντας τους ανθρώπους, Ηράκλειο Κρήτης 2004.
Gschnitzer, Fritz: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, Αθήνα 2011.
Hamilton, Edith: Ο ελληνικός τρόπος, Αθήνα 2004.
Κούτουλας, Διαμαντής Κ.: Το Βυζάντιο έναντι των Ελλήνων εθνικών, Θεσσαλονίκη 1998.
Κρεββατάς, Δημήτρης Κ.: Το Βυζάντιο και ο διωγμός του Ελληνισμού, Αθήνα 2004.
Λη, Α. Ντ.: Παγανιστές και χριστιανισμός στην ύστερη αρχαιότητα: Ένα ανθολόγιο πηγών, Αθήνα 2009.
Murray, Oswyn / Price, Simon: Η αρχαία ελληνική πόλις: Από τον Όμηρο ως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 2007.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος B: Η Συρρίκνωση Της Αρχαίας Ψυχής, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Αθήνα 2001.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2000.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 1ος τόμος: Έτη 0 – 400, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 2ος τόμος: Έτη 401 – 800, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.
Rutilio, Claudio: Τα Αίτια της Χριστιανικής Επικρατήσεως, Aθήνα 1997.
Schuller, Wolfgang: Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας: Από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων, Αθήνα 2006.
Smith, John Holland: Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου: Μια ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας, Θεσσαλονίκη 2012.
Walbank, Frank W.: Ο ελληνιστικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 1999.

2. Θρησκεία

Bruit Zaidman, Louise / Schmitt Pantel, Pauline: Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Αθήνα 2004.
Burkert, Walter: Ελληνική μυθολογία και τελετουργία: Δομή και ιστορία, Αθήνα 1993.
Burkert, Walter: Μυστηριακές λατρείες της αρχαιότητας, Αθήνα 1997.
Burkert, Walter: Αρχαία ελληνική θρησκεία: Αρχαϊκή και κλασσική εποχή, Αθήνα 2015.
Nilsson, Martin P.: Η μυκηναϊκή προέλευση της ελληνικής μυθολογίας, Αθήνα 1992.
Nilsson, Martin P.: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, Αθήνα 1997.
Nilsson, Martin P.: Η πίστη των Ελλήνων, Αθήνα 1998.
Nilsson, Martin P.: Ελληνική λαϊκή θρησκεία, Αθήνα 2000.
Otto, Walter F. / Kerenyi, Carl / Wili, Walter: Ελληνικά μυστήρια, Αθήνα 1992.
Otto, Walter F.: Διόνυσος: Μύθος και λατρεία, Αθήνα 1991.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Α: Περί Των Πατρώων Θεών, συμπληρωμένη 3η έκδοση, Αθήνα 2002.
Φινέας: Γιορτές αρχαίων Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1997.

3. Μυθολογία

Ησίοδος: Έργα και ημέραι. Θεογονία. Ασπίς Ηρακλέους. Ηοίαι, Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος 2003. Μτφ. Παναγής Λεκατσάς.
Ησίοδος: Άπαντα: Θεογονία. Έργα και Ημέραι. Ασπίς Ηρακλέους. Αποσπάσματα, Αθήνα: Κάκτος 1993. Μτφ. Σωκράτης Λ. Σκαρτσής.
Ησίοδος: Ασπίς Ηρακλέους, Αθήνα: Ίαμβος 2009. Μτφ. Παύλος Λάλος.
Όμηρος: Ομήρου Ιλιάδα, Θεσσαλονίκη: Μέθεξις 2015. Μτφ. Ανδρώνης Α. Ανδρόνικος.
Όμηρος: Ομήρου Οδύσσεια, Αθήνα: Κατάρτι 2008. Μτφ. Διγενής Μ. Χρήστος.

Buxton, Richard: Οι ελληνικοί μύθοι: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός, Αθήνα 2005.
Γονιδέλλης, Απόστολος Ε.: Η γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες, 1ος τόμος: Θεογονία – κοσμογονία, Αθήνα 1990.
Γονιδέλλης, Απόστολος Ε.: Η γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες, 2ος τόμος: Τιτάνες, το πρώτο δωδεκάθεο, Αθήνα 1990.
Graf, Fritz: Εισαγωγή στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 2011
Kerenyi, Carl: Η μυθολογία των Ελλήνων, Αθήνα 1996.
Kirk, G. S.: Η φύση των ελληνικών μύθων, Ηράκλειο Κρήτης 2006.
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 1, Αθήνα 1989.
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 2, Αθήνα 1989.
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Τόμος 2, Αθήνα 1989.
Vernant, Jean-Pierre: Οι Έλληνες πίστευαν στους μύθους τους; Αθήνα 1993.
Vernant, Jean-Pierre: Μύθος και θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2000.
Vernant, Jean-Pierre: Το σύμπαν, οι θεοί, οι άνθρωποι, Αθήνα 2007.

4. Φιλοσοφία

Αριστοτέλης: Άπαντα 5: Αθηναίων πολιτεία: Αποσπάσματα, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Αριστοτέλης: Άπαντα 7: Ηθικών Νικομαχειών Α-Β-Γ-Δ, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Αριστοτέλης: Άπαντα 8: Ηθικών Νικομαχειών Ε-Ζ-Η, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Αριστοτέλης: Άπαντα 9: Ηθικών Νικομαχειών Θ-Ι-Κ, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1993. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Αυρήλιος, Μάρκος: Τα εις εαυτόν, Θεσσαλονίκη 2009. Μτφ.: Γιάννης Αβραμίδης.
Βερέττας, Μάριος: Επίκουρου Κύριες δόξες, Αθήνα 2013.
Βερέττας, Μάριος: Τα επικούρεια, Αθήνα 2014.
De Crescenzo, Luciano: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Αθήνα 2004.
Δημόκριτος: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 17, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1995. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Δημόκριτος: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 18, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1995. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 1, Αθήνα: Παπαδήμας 2007. Μτφ.: Δημοσθένης Γ. Γεωργοβασίλης.
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 2, Αθήνα: Παπαδήμας 2007. Μτφ.: Βασίλειος Α. Κύρκος.
Diels, Hermann / Kranz, Walter: Οι προσωκρατικοί: Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα Τόμος 3, Αθήνα: Παπαδήμας 2010. Μτφ.: Ευτέρπη Σ. Φλόκα.
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 1: Βιβλία 1-2, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 2: Βιβλία 3-4-5, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 3: Βιβλία 6-7, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Διογένης Λαέρτιος: Άπαντα Τόμος 4: Βιβλία 8-9, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Εμπεδότιμος: Σημειώσεις Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 2009.
Επίκουρος: Άπαντα: Διαθήκη. Επιστολή προς Ηρόδοτον. Επιστολή προς Πυθοκλή. Επιστολή προς Μενοικέα. Κύριαι Δόξαι. Επικούρου προσφώνησις, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Επίκτητος: Εγχειρίδιον, Αθήνα: Ανοιχτή Πόλη 2001.
Ιουλιανός: Κατά χριστιανών. Για την απέχθεια προς τα γένια ή Μισοπώγων. Επιστολές, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2013. Μτφ.: Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου.
Κέλσος: Αληθής λόγος κατά χριστιανών, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2010. Μτφ.: Πέτρος Οικονόμου
Κούρφαλη, Χριστίνα: Η στωική τέχνη του βίου, Θεσσαλονίκη 2013.
Kirk, G. S. / Raven, J. E. / Schofield, Malcolm: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Αθήνα 1998.
Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Ιουλιανού ιερή σοφία: Συμβουλές καθημερινού βίου από τον τελευταίο Έλληνα Κοσμοκράτορα, Θεσσαλονίκη 2004.
Nussbaum, Martha: Η θεραπεία της επιθυμίας: Θεωρία και πράξη της ελληνιστικής ηθικής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2015.
Παρμενίδης: Προσωκρατικοί: Άπαντα No. 9, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 2000. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Πλάτων: Άπαντα: 33 Τόμοι, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1991 – 1994.
Πλήθων, Γώργιος Γεμιστός : Νόμων συγγραφή, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2005. Μτφ.: Δημήτριος Κ. Χατζημιχαήλ.
Πορφύριος: Περί αγαλμάτων, Αθήνα: Ηλιοδρόμιον 2000. Μτφ.: Γιώργος Λαθύρης.
Πορφύριος: Κατά χριστιανών, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2000. Μτφ.: Γιάννης Αβραμίδης.
Πρόκλος: Άπαντα 14: Στοιχείωσις θεολογική, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 2007. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: «Θύραθεν»: Φιλοσοφικό Λεξικό, Αθήνα 2006.
Σαλλούστιος: Περί Θεών Και Κόσμου, Αθήνα: Ανοιχτή Πόλη 2002.
Taylor, C. C. W.: Σωκράτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, Αθήνα 2006.

5. Άλλα

Ingvar, Οι Αρχαιόθρησκοι Απέναντι στους Αποκρυφιστές, Αθήνα 1995.
Λάζαρης, Γιάννης: Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της ορθοδοξίας: Όσα χρησιμοποιεί και εγκρίνει σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος, Αθήνα 2007.
Lefkowitz, Mary: Θνητοί και αθάνατοι: Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων και ο ρόλος τους στη ζωή των ανθρώπων, Αθήνα 2005.
Liddell, Henry G. / Scott, Robert: Επιτομή του μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 2007.
Livingstone, Richard W.: Η αποστολή της Ελλάδας: Κοσμοαντιλήψεις και στάσεις ζωής στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, Αθήνα 2001.
Livingstone, Richard W.: Ελληνικά ιδανικά και σύγχρονη ζωή, Αθήνα 2007.
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 1ος Τόμος: Από τον Όμηρο στον Ηράκλειτο, Αθήνα 2007.
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 2ος Τόμος: Η Πόλις και οι νόμοι, Αθήνα 2008.
Καστοριάδης, Κορνήλιος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα, 3ος Τόμος: Η ελληνική ιδιαιτερότητα: Θουκυδίδης, η ισχύς και το δίκαιο, Αθήνα 2011.
Menard, Louis: Ονειροπολήσεις Ενός Μυστικιστού Ειδωλολάτρου, Aθήνα 1999.
Schrodinger, Erwin: Η φύση και οι έλληνες: Επιστήμη και ανθρωπισμός, Θεσσαλονίκη 2016.

6. Σύγχρονος Ελληνισμός

Βερέττας, Μάριος: Γεννήθηκα Έλληνας: Δεκατέσσερα πολυθεϊστικά κείμενα, Αθήνα 2003.
Λάβρυς: Ελληνικός Πολυθεϊσμός: Οικιακή Λατρεία, Αθήνα 2014.
Σίδερη, Μαρία Ιω.: Ορφικά κείμενα: Άπαντα: Ορφική θεολογία. Ιερός Λόγος εν ραψωδίαις ΚΔ‘ Ιερώνυμου και Ελλανικού θεογονία: Τόμος 1, Αθήνα 2005.
Σίδερη, Μαρία Ιω.: Ορφικά κείμενα: Άπαντα: Ορφική θεολογία (Συλλογή Otto Kern): Τόμος 2, Αθήνα 2007.
Τουτουντζή, Ουρανία: Ο λόγος και το Είναι, Αθήνα 1999.
Τουτουντζή, Ουρανία: Περί της θεάς Αρτέμιδος, Αθήνα 2005.
Τουτουντζή, Ουρανία: Θεοί και Ήρωες στην Ιλιάδα, 1ος τόμος, Αθήνα 2009.
Τουτουντζή, Ουρανία: Θεοί και Ήρωες στην Ιλιάδα, 2ος τόμος, Αθήνα 2009.
Τσάμης, Μανώλης: Η ελληνική θρησκευτική παράδοσις, Αθήνα 2006.
Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών: Ελληνική Εθνική Θρησκεία: Θεολογία και Πράξις, Αθήνα 2012.

7. Μουσική [Δίσκοι]

Musique de la Grèce antique. Gregorio Paniagua and Atrium Musicae de Madrid. Harmonia Mundia. 1979. (CD)
Music of Ancient Greece. Christodoulos Halaris and instrumental ensemble, vocal soloists. Orata Arangm. 1992. (CD)
Musiques de l’Antiquité Grecque. Annie Bélis and the Kérylos ensemble. K617. 1996. (CD)
Music of the Ancient Greeks. De Organographia (Gayle Neuman, Philip Neuman, William Gavin.) Pandourion Records. (CD) 1997.
Dr. James Hopkins, Golden Ratios: Phytagorean Harmony Healing 1, Silenzio 2009

8. Χειροτεχνήματα – Αρχαίοι Ναοί

The Parthenon: Architectures 3D Model
από Hammond-Toys (Link)
16.9 cm x 23 cm x8 cm
ASIN: B016N6IW9K

National Geographic, Ancient Greece/The Parthenon 3D Puzzle (500 κομμάτια)
από National Geographic (Link)
ASIN: B01L35S534

Clever&Happy 3D Model: The Parthenon
από Clever&Happy (Link)
12.2 x 8.5 x 1 cm
ASIN: B00I1ZNY4A

Dimart 3D Puzzle Jigsaw The Parthenon
από Dimart (Link)
ASIN: B00PGTA3YI

Daron Parthenon 3D Puzzle, 25-Pieces
από Daron-Toys (Link)
8.2 x 11 x 4 cm
ASIN: B004D3CPVC

Daron Parthenon 3D Puzzle, 25-Pieces Model: CF076H
από Daron-Toys (Link)
12.9 x 8.4 x 0.9 cm
ASIN: B00ULX4TQ2

World Architecture: The Parthenon
από Italeri (Link)
29cm x15cm x11cm
ASIN: B01179CFGY

3D Novelty Wooden Temple of Zeus Jigsaw Puzzle with LED Light
από Glamorway (Link)
15.0 x 22.0 x 17.0 cm
ASIN: B01EWUOTVO

Parthenon 3D Puzzle
από CubicFun (Link)
28 cm
ASIN: B0038K2JS0

Parthenon Temple 3D Metal Model Kit
από Fascinations MetalEarth (Link)
ASIN: B00EDQDCF2

9. Ελεύθερα ψηφιακά κείμενα και σε μορφή PDF

Όμηρος, Ηλιάδα, μτφ. Ν. Καζαντζάκης-Κακριδή

Όμηρος, Οδύσσεια, Ν. Καζαντζάκης-Κακριδή

Ανέστης Κωνσταντινίδης, Λεξικόν Ομηρικόν, Αθήνα 1888

Ησίοδος, Θεογονία, 2015

Ησίοδος, Άπαντα (PDF), εκδ. ΦΥΛΛΑ

Hofmann, Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής

Νικόλαος Λωρέντης, Λεξικόν των αρχαίων κυρίων ονομάτων της μυθολογίας, ιστορίας και γεωγραφίας, 1835-37

10. Πλούσιες βιβλιογραφίες για την μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού