Η Γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα (Βίντεο)

«Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα». Ομιλία του συγγραφέα Βλάση Γ. Ρασσιά στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος, στις 4 Οκτωβρίου «2014».

Στην ομιλία του με τίτλο «Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα» ο συγγραφέας Βλάσης Γ. Ρασσιάς («1959»-«2019») πραγματεύεται το θέμα της θέσης της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα από ελληνική οπτική γωνία. Παρουσιάζει στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα, εξηγεί τη σημασία της γυναίκας για την ελληνική κοινωνία και καταδεικνύει την καταγωγή των στερεότυπων που συσκοτίζουν την κοινωνική πραγματικότητα της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα.