Ελληνική θρησκεία και ηλιοστάσια

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Περὶ τῆς μὴ ἱερότητος τῶν ἡλιοστασίων στὴν Ἑλληνικὴ θρησκεία», από: hierophants.blogspot (Ιούνιος 2019), τελευταία πρόσβαση: 22 Ιουνίου «2019». Επίσημη ιστοσελίδα. [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ της ομάδας «Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας». Αναδημοσίευση με άδεια της ομάδας.]

BLOG 007. Περί της μη ιερότητος των ηλιοστασίων EL FINAL_Page_1

BLOG 007. Περί της μη ιερότητος των ηλιοστασίων EL FINAL_Page_2

blog+Header+Image+003+01