Το διαμάντι της ανθρωπότητας

«Έρευνες δείχνουν ότι η εκμάθηση γηγενών γλωσσών βοηθά στη δημιουργία ισχυρών αυτόχθονων ταυτοτήτων.» (Survival International, Facebook). Στυλιανός Αρίστων Κοροβίλας

Survival International

Η άνω είδηση υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για εμάς να διδάξουμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας τα αρχαία ή γνήσια Ελληνικά. Το Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά και το Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας υπό την καθοδήγηση της Δρ. Ουρανίας Τουτουντζή (υπό την αιγίδα του ΥΣΕΕ) έχουν επιτύχει σπουδαία πράγματα. Διότι μαθαίνοντας τα αρχαία Ελληνικά, μαθαίνουμε πως να είμαστε Έλληνες και πως να «χτίσουμε» την αυτοχθόνη μας ταυτότητα σε ένα συχνά εχθρικό περιβάλλον. Αλλά δεν είναι μόνο τα αρχαία Ελληνικά, όλες οι αυτόχθονες γλώσσες είναι πολύτιμες, αφού μεταλαμπαδεύουν τις ιδιαίτερες κοσμοαντιλήψεις και τα αξιακά συστήματα των εθνών τους. Πρέπει λοιπόν να τεθούν υπό την προστασία της διεθνούς κοινότητας. Γιατί χωρίς αυτές, η εθνόσφαιρα θα γίνει ακόμα πιο φτωχή από ό,τι ήδη είναι. Αλλά η εθνόσφαιρα είναι το διαμάντι της ανθρωπότητας.

Στο βιβλίο του «Homage to Humanity» ο φωτογράφος Jimmy Nelson μας δίνει έναν απλό ορισμό της έννοιας της «εθνοσφαίρας». Επιπλέον, παρατηρεί πολύ σωστά: «Οι παραλληλισμοί μεταξύ της βιοποικιλότητας του πλανήτη και της πολιτιστικής πολυμορφίας του είναι πολύ σαφείς … Πρέπει να προστατευθεί η ‹εθνο-ποικιλότητά› μας, η ‹εθνο-σφαίρα› μας. Είναι το άθροισμα και η εκδήλωση όλων των σκέψεων, των ονείρων, των μύθων, των ιδεών, των εμπνεύσεων και των διαισθήσεων που παράγει η ανθρώπινη φαντασία από την αυγή της συνείδησης … Εν ολίγοις, είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά της ανθρωπότητας.» (Mancode)

Αυτή η πολυρημαγμένη και σήμερα δυστυχώς αγνοημένη εθνοσφαίρα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Αν τη χάσουμε, θα χαθούμε. Αν όμως τη διατηρήσουμε, τότε ίσως να καταλάβουμε την αξία της και θα γίνουμε κοινωνοί του κάλλους και πλούτου του όλου πολιτισμού που έχει παράγει το ανθρώπινο είδος.

Και αυτό μπορεί να ανοίξει το διάδρομο για την κατανόηση του «άλλου», του διαφορετικού, της ετερότητας, και επιπλέον για το σεβασμό στην πολυμορφία των πολιτισμών και γλωσσών ανά τον κόσμο, τη συμφιλίωση των εθνών και την πολυπόθητη ειρήνη ανάμεσά τους.