Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας – με τον Carl Sagan

«Γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη βιβλιοθήκη υπήρχαν 123 διαφορετικά έργα του Σοφοκλή εκ των οποίων μόνο τα επτά σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας.»

Carl Sagan