Βιβλία για την ελληνική εθνοκτονία

Βερέττας, Μάριος: Ο Χριστός για τους Έλληνες, Αθήνα 2004.
Bowersock, Glen W.: Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα, Αθήνα 1996.
Brown, Peter: Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας: 150-750 μ.Χ., Αθήνα 1998.
Γίββων, Εδουάρδος: Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 3ος τ.: 363 μ.Χ. – 455 μ.Χ.: Από τον θάνατο του Ιουλιανού και τους διωγμούς των τελευταίων Εθνικών μέχρι τις εισβολές των βαρβαρικών φυλών και τον θάνατο του Βαλεντινιανού Γ΄, Αθήνα 2005.
Chuvin, Pierre: Οι τελευταίοι εθνικοί: Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, Θεσσαλονίκη 2004.
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Τόμος 1: Πρώιμα χρόνια, Αθήνα 2004.
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Τόμος 2: Το τέλος του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 2004.
Dodds, E. R.: Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας: Όψεις της θρησκευτικής εμπειρίας από τον Μ. Αυρήλιο ως τον Μ. Κωνσταντίνο, Αθήνα 1995.
Δρόκαλος, Σωτήριος Φ.: Πώς και γιατί επικράτησε ο Χριστιανισμός, Αθήνα 2018.
Καμάρα, Αφροδίτη: Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα από τους κώδικες, Αθήνα 2000.
Κούτουλας, Διαμαντής: Το Βυζάντιο έναντι των Ελλήνων εθνικών, Θεσσαλονίκη 1998.
Κοργιανίτης, Δημήτρης: Το λυκόφως των θεών: Η μετάβαση από τις αρχαίες λατρείες στο Χριστιανισμό (1ος – 6ος αι. μ. Χ.), Θεσσαλονίκη 2002.
Κρεββατάς, Δημήτρης Κ., Το Βυζάντιο και ο διωγμός του Ελληνισμού, Αθήνα 2004
Κωλέττας, Στέφανος: Ιουστινιανός: Η μάστιγα του Ελληνισμού, Αθήνα 2008.

Lee, A. D.: Παγανιστές και χριστιανισμός στην ύστερη αρχαιότητα, Αθήνα 2009.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2000.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 1ος
τόμος: Έτη 0 – 400, 2η επαυξημένη έκδοση, Αθήνα 2005.
Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 2ος τόμος: Έτη 401 – 800, 2η επαυξημένη έκδοση, Αθήνα 2005.
Rutilio, Claudio: Τα Αίτια της χριστιανικής επικρατήσεως, Αθήνα 1997.
Σιέττος, Γεώργιος: Ο ανθελληνισμός στα πατερικά και εκκλησιαστικά κείμενα, Αθήνα 2004.

Αρχαία κείμενα

Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Αθηναγόρας, Τατιανός ο Σύρος: Λόγοι χριστιανών κατά εθνικών, μτφρ. Γιάννης Πλεξίδας, Θεσσαλονίκη 2004.
Ζώσιμος, Νέα ιστορία: 306-410 μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2007.
Θεοδώρητος, Επίσκοπος Κύρου: Ελληνικών παθημάτων θεραπευτική: Διαλέξεις Α΄-Δ΄, μτφρ. Αντώνης Βράκας, Τρίκαλα 2008.
Ιουστίνος: Πρός τους Έλληνες: Λόγος παραινετικός προς τους Έλληνες, Περί μοναρχίας, Ερωτήσεις Ελλήνων και απαντήσεις χριστιανών, μτφρ. Νικόλαος Καλομπάτσος, Τρίκαλα 2008.
Μαλάλας, Ιωάννης: Χρονογραφία, Αθήνα 2001.
Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού, 1ος τ.: Ιστορία 353 – 378 μ.Χ., Αθήνα 2010.
Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού, 2ος τ.: Ιστορία 354 – 378 μ.Χ., Αθήνα 2011.
Προκόπιος, Ανέκδοτα ή απόκρυφη ιστορία, 3η έκδ., μτφρ. Αλόη Σιδέρη, Αθήνα 1993.

Αυτοκράτορας Ιουλιανός

Αθανασιάδη, Πολύμνια: Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Αθήνα 2001.
Αχειλαρά, Άννυ: Ιουλιανός ο… Υπερβάτης, Αθήνα 2015.
Καρακατσάνη, Αγάπη: Αν ο Ιουλιανός…, Αθήνα 2015.
Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Πολιτική θεολογία και Ιουλιανός: Ιστορικο-φιλοσοφικό δοκίμιο, Θεσσαλονίκη 2002.

Υπατία η Αλεξανδρινή

Αχειλαρά, Άννυ: Υπατία, Αθήνα 2014.
Dzielska, Maria: Υπατία η Αλεξανδρινή, Αθήνα 1997.
Trarieux, Cabriel: Υπατία, Θεσσαλονίκη 2000.