Βιβλία για την ελληνική εθνοκτονία

Βερέττας, Μάριος: Ο Χριστός για τους Έλληνες, εκδ. Βερέττας 2004.

Bowersock, Glen W.: Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1996.

Brown, Peter: Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας: 150-750 μ.Χ., Αλεξάνδρεια 1998.

Γίββων, Εδουάρδος [Gibbon, Edward]: Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 3ος τ.: 363 μ.Χ. – 455 μ.Χ.: Από τον θάνατο του Ιουλιανού και τους διωγμούς των τελευταίων Εθνικών μέχρι τις εισβολές των βαρβαρικών φυλών και τον θάνατο του Βαλεντινιανού Γ΄, Ελεύθερη Σκέψις 2005.

Chuvin, Pierre: Οι τελευταίοι εθνικοί: Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, Θύραθεν 2004.

Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Τόμος 1: Πρώιμα χρόνια, Κάκτος 2004.

Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Τόμος 2: Το τέλος του αρχαίου κόσμου, Κάκτος 2004.

Dodds, E. R.: Εθνικοί και χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας: Όψεις της θρησκευτικής εμπειρίας από τον Μ. Αυρήλιο ως τον Μ. Κωνσταντίνο, Αλεξάνδρεια 1995.

Καμάρα, Αφροδίτη: Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέσα από τους κώδικες, Κατάρτι 2000.

Κούτουλας, Διαμαντής: Το Βυζάντιο έναντι των Ελλήνων εθνικών, Δίον 1998.

Κοργιανίτης, Δημήτρης: Το λυκόφως των θεών: Η μετάβαση από τις αρχαίες λατρείες στο Χριστιανισμό (1ος – 6ος αι. μ. Χ.), Αρχέτυπο 2002.

Κωλέττας, Στέφανος: Ιουστινιανός: Η μάστιγα του Ελληνισμού, Εύανδρος 2008.

Lee, A. D.: Παγανιστές και χριστιανισμός στην ύστερη αρχαιότητα, Ενάλιος 2009.

Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου, Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν, 2η συμπληρωμένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2000.

Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 1ος τόμος: Έτη 0 – 400, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.

Ρασσιάς, Βλάσης Γ.: Μια… Ιστορία Αγάπης: Η ιστορία της χριστιανικής επικρατήσεως, 2ος τόμος: Έτη 401 – 800, 2η επαυξημένη έκδοση, Ανοιχτή Πόλη 2005.

Rutilio, Claudio: Τα Αίτια της χριστιανικής επικρατήσεως, Ανοιχτή Πόλη 1997.

Σιέττος, Γεώργιος: Ο ανθελληνισμός στα πατερικά και εκκλησιαστικά κείμενα, Εύανδρος 2004.

Αρχαία κείμενα

Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Αθηναγόρας, Τατιανός ο Σύρος: Λόγοι χριστιανών κατά εθνικών, Ζήτρος 2004.

Ζώσιμος, Νέα ιστορία: 306-410 μ.Χ., Θύραθεν 2007.

Θεοδώρητος, Επίσκοπος Κύρου: Ελληνικών παθημάτων θεραπευτική: Διαλέξεις Α΄-Δ΄, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις 2008.

Ιουστίνος: Πρός τους Έλληνες: Λόγος παραινετικός προς τους Έλληνες, Περί μοναρχίας, Ερωτήσεις Ελλήνων και απαντήσεις χριστιανών, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις 2008.

Μαλάλας, Ιωάννης: Χρονογραφία, Ηλιοδρόμιο 2001.

Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού, 1ος τ.: Ιστορία 353 – 378 μ.Χ., Εύανδρος 2010.

Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού, 2ος τ.: Ιστορία 354 – 378 μ.Χ., Εύανδρος 2011.

Προκόπιος, Ανέκδοτα ή απόκρυφη ιστορία, 3η έκδ., Άγρα 1993.

Αυτοκράτορας Ιουλιανός

Αθανασιάδη, Πολύμνια: Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001.

Αχειλαρά, Άννυ: Ιουλιανός ο… Υπερβάτης, Όστρια Βιβλίο 2015.

Καρακατσάνη, Αγάπη: Αν ο Ιουλιανός…, Άγρα 2015.

Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Πολιτική θεολογία και Ιουλιανός: Ιστορικο-φιλοσοφικό δοκίμιο, Ερωδιός 2002.

Υπατία η Αλεξανδρινή

Αχειλαρά, Άννυ: Υπατία, Όστρια Βιβλίο 2014.

Dzielska, Maria: Υπατία η Αλεξανδρινή, Ενάλιος 1997.

Trarieux, Cabriel: Υπατία, University Studio Press 2000.

Werbeanzeigen