Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία υποστηρίζει την Λιθουανική θρησκεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

Επιστολή 332/20.5.«2017»

Προς

Το Κοινοβούλιο της Λιθουανικής Δημοκρατίας

Gedimino ave. 53, LT-01109 Vilnius, Lithuania

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιθουανίας

Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Αθήνα, Ελλάς, 20 Μαϊου 2017

Κύριοι,

Δια της παρούσης επιστολής μας, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας ως ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, στο αίτημα της Ρόμουβα, του φορέως της Αρχαίας Βαλτικής Θρησκείας, για επίσημη αναγνώρισή της από το Κοινοβούλιο (Σέϊμας) της Λιθουανικής Δημοκρατίας, ως τμήμα της Λιθουανικής ιστορικής, πνευματικής και κοινωνικής κληρονομιάς.

Οι θεμελιώδεις αρχές της Ρόμουβα, προωθούν τα υψηλά ηθικά ιδανικά του σεβασμού στους προγόνους και στις προγονικές αξίες, της ειρηνικής κοινωνικής ζωής, της αρμονίας ανάμεσα στην φύση και την ανθρωπότητα, την προστασία όλων των μορφών ζωής, και επίσης, όπως άλλωστε όλες οι Εθνικές Θρησκείες της Παλαιάς Ευρώπης, έναν βίο πλήρη αυτού που, εμείς οι Έλληνες, αποκαλούμε Αρετή.

Όπως και η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, η Ρόμουβα επουδενί αποτελεί «νεοπαγανιστικό κίνημα» ή «νέο θρησκευτικό κίνημα». Ανήκει στην κατηγορία των θρησκειών, τις οποίες τα τελευταία 150 χρόνια η Θρησκειολογία ονομάζει “εθνικές” και “αυτόχθονες”, καθώς σταθερά και με συνέπεια αναφέρεται στις καταγεγραμμένες στις ιστορικές πηγές αρχαίες Λιθουανικές παραδόσεις, και, το σημαντικότερο, στην ζώσα παράδοση της αυτοχθόνου θρησκείας, αξίες και σύμβολα που παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά, μέσα από έθιμα, τραγούδια, φολκλόρ και πολυφωνικά τελετουργικά άσματα-σουταρτίνες. Η Ρόμουβα προωθεί την αρχαία Βαλτική Θρησκεία, διατηρώντας στις ημέρες μας τον παραδοσιακό πολιτισμό των αρχαίων Βαλτικών εθνών, ως πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική κληρονομιά.

Μετά τιμής,

Βλάσης Γ. Ρασσιάς

Γενικός Γραμματέας – Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ)