Η (Πλατωνο-Στωϊκή) ιεράρχηση των αρετών κατά τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα

Η (ΠΛΑΤΩΝΟ-ΣΤΩΪΚΗ) ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΜΙΣΤΟ – ΠΛΗΘΩΝΑ

του Βλάση Γ. Ρασσιά

1. «Γενική» και «Λογική» Αρετή (ως προς τις ανθρώπινες «απονεμήσεις») «Δικαιοσύνη» με υποδιαιρέσεις της («Ειδικές» Αρετές) την «Οσιότητα» (ως αγαθοπραξία προς τους Θεούς), την «Πολιτεία» (ως αγαθοπραξία προς την συντεταγμένη κοινωνία) και την «Χρηστότητα» (ως γενική αγαθοπραξία προς τους συνανθρώπους).

2. «Γενική» και «Λογική» Αρετή (ως προς τον ενδιάθετο στον άνθρωπο Λόγο που τον διαφοροποιεί από τα άλλα ζώα) «Φρόνησις» με υποδιαιρέσεις της («Ειδικές» Αρετές) την «Θεοσέβεια» (ως σεβασμό προς τους Θεούς), την «Φυσική» (ως σεβασμό προς την Φύση) και την «Ευβουλία» (ως γενικό σεβασμό που πρέπει να διαπνέει τις διανθρώπινες σχέσεις).

3. «Γενική» και «Συναισθηματική» Αρετή «Ανδρεία» (ψυχική απάθεια απέναντι στις κακουχίες του βίου) με υποδιαιρέσεις της («Ειδικές» Αρετές) την «Ευψυχία» (ως θαρραλεότητα), την «Γενναιότητα» (ως αγωνιστική αντοχή) και την «Πραότητα» (ως ανεκτικότητα).

4. «Γενική» και «Συναισθηματική» (ως προς τις εκούσιες επιθυμίες) Αρετή «Σωφρoσύνη» με υποδιαιρέσεις της («Ειδικές» Αρετές) την «Κοσμιότητα» (ως αυτοέλεγχο στις ζωώδεις επιθυμίες), την «Ελευθεριότητα» (ως αυτοέλεγχο στην διαχείριση των οικονομικών πόρων) και τη «Μετριότητα» (ως αυτοέλεγχο στις φιλοδοξίες).

Αναδημοσίευση με τη ρητή άδεια του Βλάση Γ. Ρασσιά.