Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς για τον Ελληνικό Εθνισμό (Βίντεο)

Ο Ελληνισμός είναι Εθνισμός
Απόσπασμα
δίωρης συνέντευξης του συγγραφέα Βλάση Γ. Ρασσιά για την Αρχαία Ελλάδα και τον Σύγχρονο Κόσμο που δόθηκε τον Ιανουάριο του 2011.

Πατρίδα σημαίνει Γή των πατέρων
Απόσπασμα
συνέντευξης του συγγραφέα και εθνικού έλληνα Βλάση Γ. Ρασσιά κατά το Θερινό Ηλιοστάσιο του 2013.

Ρασσιάς: Έθνος και εθνισμός απέναντι στον εθνικισμό
Ο Βλάσης
Ρασσιάς αναλύει την αυθεντική, προχριστιανική έννοια του έθνους και εξιστορεί την μεταχριστιανική της παραποίηση.