ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Μαγικά λόγια του Ζωροάστρη μάγων, Αθήνα 1997.
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων, Αθήνα 2000.
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Νόμων συγγραφή, Θεσσαλονίκη 2005.
Χρήστος Μπαλόγλου, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος επί των πελοποννησιακών πραγμάτων, Αθήνα 2002.

Βρασίδας Καραλής, Ωδή στον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, Αθήνα 1992.
Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: Σκηνές του βίου του, Εκδ. Γιαλλελής 1998.
Θεόδωρος Νικολάου, Αι περί Πολιτείας και Δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη 1989.
Κώστας Π. Μανδηλάς, Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Αθήνα 1997.
Νεοκλής Γ. Καζάζης, Γεμιστός Πλήθων και ο κοινωνισμός κατά την Αναγέννησιν, Αθήνα 1994.
Παναγιώτης Πανταζάκος, Πλήθων περί ζώων και ψυχής, Αθήνα 2012.
Παναγιώτης Πανταζάκος, Ελευθερία της βούλησης και ηθικές αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, Αθήνα 2006.
Πηνελόπη Α. Καζά, Η ιστορικότητα των απόψεων του Γεώργιου Γεμιστού-Πλήθωνος για την κοινωνία και την πολιτική: Οι ανησυχίες και οι οραματισμοί του, Θεσσαλονίκη 2016.
Σάββας Π. Σπέντζας, Γ. Γεμιστός-Πλήθων ο φιλόσοφος του Μυστρά: Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του απόψεις, Αθήνα 1996.
Χρήστος Μπαλόγλου, Πληθώνεια Οικονομικά Μελετήματα, Αθήνα 2001.

Advertisements