ΦΛΑΒΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΦΛΑΒΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 1: Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον. Εγκώμιον εις ευσεβείαν. Περί βασιλείας, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 2: Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου. Παραμυθητικός εις εαυτόν. Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω. Θεμιστίω φιλοσόφω. Προς Ηράκλειον κυνικόν. Εις την μητέρα των θεών, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 3: Εις τους απαίδευτους κύνας. Συμπόσιον ή κρόνια. Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 4: Αντιοχικός ή Μισοπώγων. Κατά Γαλιλαίων λόγος Α. Αποσπάσματα. Επιστολαί, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 5: Επιστολαί. Αποσπάσματα, Αθήνα: εκδόσεις Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου.
Ιουλιανός, Επιστολές, Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη 2000. Μτφ.: Τάσος Βουρνάς.
Ιουλιανός, Εις μητέρα θεών. Εις βασιλέα ήλιον, Αθήνα: εκδ. Ιδεοθέατρον 1999. Μτφ.: Πέτρος Γράβιγγερ.
Ιουλιανός, Κατά χριστιανών. Για την απέχθεια προς τα γένια ή Μισοπώγων. Επιστολές, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2013. Μτφ.: Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου.

Edward Gibbon, Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 3ος τόμος: 363 μ.Χ. – 455 μ.Χ. : Από τον θάνατο του Ιουλιανού και τους διωγμούς των τελευταίων Εθνικών μέχρι τις εισβολές των βαρβαρικών φυλών και τον θάνατο του Βαλεντινιανού Γ΄, Αθήνα 2005.
John Holland Smith, Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου: Μια ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας, Θεσσαλονίκη 2012.
Karlheinz Deschner, Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 1ος τόμος: Πρώιμα Χρόνια, Αθήνα 2004.
Αγάπη Καρακατσάνη, Αν ο Ιουλιανός…, Αθήνα 2015.
Αλέξανδρος Χ. Μήτσιου, Πολιτική θεολογία και Ιουλιανός: Ιστορικο-φιλοσοφικό δοκίμιο, Θεσσαλονίκη 2002.
Αλέξανδρος Χ. Μήτσιου, Ιουλιανού ιερή σοφία: Συμβουλές καθημερινού βίου από τον τελευταίο Έλληνα Κοσμοκράτορα, Θεσσαλονίκη 2004.
Αμμιανός Μαρκελλίνος, Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού. Ιστορία 353 – 378 μ.Χ.: Τόμος 1, Αθήνα: Εύανδρος 2010.
Αμμιανός Μαρκελλίνος, Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού. Ιστορία 354 – 378 μ.Χ.: Τόμος 2, Αθήνα: Εύανδρος 2011.
Άννυ Αχειλαρά, Ιουλιανός ο… Υπερβάτης, Αθήνα 2015.
Θανάσης Μαργαρίτης, Ιουλιανός: Ο εστεμμένος φιλόσοφος: Η ζωή του. Οι αγώνες του για τον ελληνισμό. Η δολοφονία του, Αθήνα 1997.
Νίκος Ι. Ζακόπουλος, Ιουλιανός ο οραματιστής, Αθήνα 1979.
Πολύμνια Αθανασιάδη, Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Αθήνα 2001.
Τάσος Αθανασιάδης, Ο γιος του ήλιου: Ιουλιανός ο Παραβάτης, Αθήνα 1998.

Ιστορικά μυθιστορήματα

Claude Fouquet, Ιουλιανός: Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 1995.
Demetrio Mereskovski, Ο θάνατος των θεών: Ή η ιστορία του Ιουλιανού του παραβάτου, Αθήνα 1995.
Gore Vidal, Ιουλιανός, Αθήνα 1998.
Michael Curtis Ford, Ιουλιανός ο Αποστάτης­­: Ένα μυθιστόρημα στο λυκαυγές του Βυζαντίου, Αθήνα 2003.

Ρωμιοί περί Ιουλιανού

Γιάννης Κ. Τσέντος, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Παραβάτης του χριστινισμού, παραβάτης του ελληνισμού: 1ος τόμος, Αθήνα 2004.
Δημοσθένης Α. Κακλαμάνος, Μάρτυρες και Ομολογητές της εποχής του Ιουλιανού, Θεσσαλονίκη 2007.
Κύριλλου Αλεξανδρείας, Υπεράσπιση της αγίας θρησκείας των χριστιανών κατά του άθεου Ιουλιανού: Λόγοι 1-5, Αθήνα 2014.
Κωνσταντίνος Τσοπάνης, Ιουλιανός: Φιλόσοφος ή αποστάτης;, Αθήνα 2007.

Advertisements