ΦΛΑΒΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΦΛΑΒΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 1: Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον. Εγκώμιον εις ευσεβείαν. Περί βασιλείας, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 2: Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου. Παραμυθητικός εις εαυτόν. Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω. Θεμιστίω φιλοσόφω. Προς Ηράκλειον κυνικόν. Εις την μητέρα των θεών, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 3: Εις τους απαίδευτους κύνας. Συμπόσιον ή κρόνια. Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 4: Αντιοχικός ή Μισοπώγων. Κατά Γαλιλαίων λόγος Α. Αποσπάσματα. Επιστολαί, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ιουλιανός, Άπαντα Τόμος 5: Επιστολαί. Αποσπάσματα, Αθήνα: Κάκτος 1994. Μτφ.: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Ιουλιανός, Επιστολές, Αθήνα: Πατάκη 2000. Μτφ.: Τάσος Βουρνάς
Ιουλιανός, Κατά χριστιανών. Για την απέχθεια προς τα γένια ή Μισοπώγων. Επιστολές, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2013. Μτφ.: Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου

Αθανασιάδη, Πολύμνια: Ιουλιανός: Μια βιογραφία, Αθήνα 2001
Αθανασιάδης, Τάσος: Ο γιος του ήλιου: Ιουλιανός ο Παραβάτης, Αθήνα 1998
Αχειλαρά, Άννυ: Ιουλιανός ο… Υπερβάτης, Αθήνα 2015
Gibbon, Edward: Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 3ος τόμος: 363 μ.Χ. – 455 μ.Χ.: Από τον θάνατο του Ιουλιανού και τους διωγμούς των τελευταίων Εθνικών μέχρι τις εισβολές των βαρβαρικών φυλών και τον θάνατο του Βαλεντινιανού Γ΄, Αθήνα 2005
Deschner, Karlheinz: Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, 1ος τόμος: Πρώιμα Χρόνια, Αθήνα 2004
Ζακόπουλος, Νίκος Ι.: Ιουλιανός ο οραματιστής, Αθήνα 1979
Καρακατσάνη, Αγάπη: Αν ο Ιουλιανός…, Αθήνα 2015
Μαργαρίτης, Θανάσης: Ιουλιανός: Ο εστεμμένος φιλόσοφος: Η ζωή του. Οι αγώνες του για τον ελληνισμό. Η δολοφονία του, Αθήνα 1997
Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού. Ιστορία 353 – 378 μ.Χ.: Τόμος 1, Αθήνα: Εύανδρος 2010
Μαρκελλίνος, Αμμιανός: Η ζωή και το έργο του Ιουλιανού. Ιστορία 354 – 378 μ.Χ.: Τόμος 2, Αθήνα: Εύανδρος 2011
Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Πολιτική θεολογία και Ιουλιανός: Ιστορικο-φιλοσοφικό δοκίμιο, Θεσσαλονίκη 2002
Μήτσιου, Αλέξανδρος Χ.: Ιουλιανού ιερή σοφία: Συμβουλές καθημερινού βίου από τον τελευταίο Έλληνα Κοσμοκράτορα, Θεσσαλονίκη 2004
Smith, John Holland: Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου: Μια ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας, Θεσσαλονίκη 2012

Ιστορικά μυθιστορήματα

Ford, Michael Curtis: Ιουλιανός ο Αποστάτης­­: Ένα μυθιστόρημα στο λυκαυγές του Βυζαντίου, Αθήνα 2003
Fouquet, Claude: Ιουλιανός: Ο θάνατος του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 1995
Mereskovski, Demetrio: Ο θάνατος των θεών: Ή η ιστορία του Ιουλιανού του παραβάτου, Αθήνα 1995
Vidal, Gore: Ιουλιανός, Αθήνα 1998

Ρωμιοί περί Ιουλιανού

Κακλαμάνος, Δημοσθένης Α.: Μάρτυρες και Ομολογητές της εποχής του Ιουλιανού, Θεσσαλονίκη 2007
Κύριλλου Αλεξανδρείας, Υπεράσπιση της αγίας θρησκείας των χριστιανών κατά του άθεου Ιουλιανού: Λόγοι 1-5, Αθήνα 2014
Τσέντος, Γιάννης Κ.: Ιουλιανός ο Παραβάτης. Παραβάτης του χριστινισμού, παραβάτης του ελληνισμού: 1ος τόμος, Αθήνα 2004
Τσοπάνης, Κωνσταντίνος: Ιουλιανός: Φιλόσοφος ή αποστάτης; Αθήνα 2007