Ο ΒΛΑΣΗΣ Γ. ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στη διεθνή βιβλιογραφία

Rolf Bergmeier, Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums: Die Legende vom ersten christlichen Kaiser, Ασάφενμπουργκ 2006

Evaggelos G. Vallianatos, The Passion of the Greeks: Christianity and the Rape of the Hellenes, Χάργουιτς πορτ, Κέιπ Κοντ 2006

Vasilios Makrides, Hellenic Temples and Christian Churches: A Concise History of the Religious, Νέα Υόρκη/Λονδίνο 2009

Sarah Ralph, The Archaeology of Violence: Interdisciplinary Approaches, Όλμπανι (Νέα Υόρκη) 2012

Peter Hubral, Mit Wuwei zum Dao: Mit Philía zum Lógos, Λόνε 2012

Peter Hubral, The Lao Tzu Code: Key to ancient Chinese and Greek natural life care and search for truth, Λόνε 2014

Peter Hubral, The Plato Code: The impact of the misconceived Greek philosophía on the European culture, Λόνε 2014

 

Werbeanzeigen