Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στη διεθνή βιβλιογραφία

Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στη διεθνή βιβλιογραφία

Bergmeier, Rolf: Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums: Die Legende vom ersten christlichen Kaiser, Ασάφενμπουργκ 2006.

Hubral, Peter: Mit Wuwei zum Dao: Mit Philía zum Lógos, Λόνε 2012.

Hubral, Peter: The Lao Tzu Code: Key to ancient Chinese and Greek natural life care and search for truth, Λόνε 2014.

Hubral, Peter: The Plato Code: The impact of the misconceived Greek philosophía on the European culture, Λόνε 2014.

Makrides, Vasilios: Hellenic Temples and Christian Churches: A Concise History of the Religious, Νέα Υόρκη/Λονδίνο 2009.

Ralph, Sarah: The Archaeology of Violence: Interdisciplinary Approaches, Όλμπανι (Νέα Υόρκη) 2012.

Vallianatos, Evaggelos G. : The Passion of the Greeks: Christianity and the Rape of the Hellenes, Χάργουιτς πορτ/Μασαχουσέτη 2006.

 

Werbeanzeigen