Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στη διεθνή βιβλιογραφία

Ο Βλάσης Γ. Ρασσιάς στη διεθνή βιβλιογραφία

Bergmeier, Rolf: Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums: Die Legende vom ersten christlichen Kaiser, Ασάφενμπουργκ 2006.

Dimarogonas, Andrew D. (επιμ.): Synopsis: An Annual Index of Greek Studies, 1994, Vol. 3, Άμστερνταμ 1999.

Hubral, Peter: Mit Wuwei zum Dao: Mit Philía zum Lógos, Λόνε 2012.

Hubral, Peter: The Lao Tzu Code: Key to ancient Chinese and Greek natural life care and search for truth, Λόνε 2014.

Hubral, Peter: The Plato Code: The impact of the misconceived Greek philosophía on the European culture, Λόνε 2014.

Makrides, Vasilios: Hellenic Temples and Christian Churches: A Concise History of the Religious, Νέα Υόρκη/Λονδίνο 2009.

Medina, Lara (επιμ.)/Gonzales, Martha R. (επιμ.): Voices from the Ancestors: Xicanx and Latinx Spiritual Expressions and Healing Practices, Τούσον 2019.

Ralph, Sarah: The Archaeology of Violence: Interdisciplinary Approaches, Όλμπανι/Νέα Υόρκη 2012.

Speake, Graham (επιμ.): Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition: Vol. I-II, Νέα Υόρκη 2000.

Vallianatos, Evaggelos G.: The Passion of the Greeks: Christianity and the Rape of the Hellenes, Χάργουιτς πορτ/Μασαχουσέτη 2006.