ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Ένα σύντομο μήνυμα για τα αδέλφια μας, όπου γης, που ανήκουν σε εθνικές, αυτόχθονες Παραδόσεις ή Θρησκείες ανά τον κόσμο, είτε ως απλά μέλη, είτε ως πνευματικοί αρχηγοί.