«Περί της των κακών υποστάσεως» – Πρόκλος: συλλογή κειμένων

Ευστάθιος Δ. Κεφάλας: «Περί της των κακών υποστάσεως» – Πρόκλος: συλλογή κειμένων», στο: eleysis69 (Ελλήνων Θρησκεία), τελευταία πρόσβαση: 1. Σκιροφοριών 2792 / 6. Ιουνίου «2016».

Α’ Μέρος

Β΄ Μέρος – που υπάρχει το κακό

Γ’ μέρος

Δ’ μέρος

Ε’ μέρος

ς’ μέρος

Werbeanzeigen