Η Ελληνική θρησκεία

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Ἡ Ἑλληνικὴ Θρησκεία», από: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2015), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα. [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ της ομάδας «Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας». Αναδημοσίευση με τη ρητή άδεια της ομάδας.]

A1. Η Ελληνική Θρησκεία 201503_15 Page_01001

A1. Η Ελληνική Θρησκεία 201503_15 Page_02001