Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Ελληνικής θρησκείας

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Εἰσαγωγὴ στὶς Βασικὲς Ἀρετὲς καὶ Ἀρχὲς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας», από: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2016), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα. [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ της ομάδας «Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας». Αναδημοσίευση με τη ρητή άδεια της ομάδας.]

Β01. Εισαγωγή στις Βασικές Αρετές και Αρχές της Ελληνικής Θρησκείας_Page_1

Β01. Εισαγωγή στις Βασικές Αρετές και Αρχές της Ελληνικής Θρησκείας_Page_2

Β01. Εισαγωγή στις Βασικές Αρετές και Αρχές της Ελληνικής Θρησκείας_Page_3

Β01. Εισαγωγή στις Βασικές Αρετές και Αρχές της Ελληνικής Θρησκείας_Page_4

Β01. Εισαγωγή στις Βασικές Αρετές και Αρχές της Ελληνικής Θρησκείας_Page_5