Άγνωστοι Λάτρεις των ελληνικών θεών

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι Διανοούμενοι Thomas Taylor, Thomas Jefferson Hogg, Edward Calvert και Thomas Love Peacock λάτρευαν τους εθνικούς θεούς των Ελλήνων. Ο Hogg πραγματοποιούσε τελετές προς τιμήν των θεών στον οίκο του και ο Calvert θυσίαζε στον Παν στο βωμό που του αφιέρωσε στο κτήμα του. O Walter Friedrich Otto παρατήρησε ότι η επιστροφή της ελληνικής λατρείας και του Έλληνα ανθρώπου δεν ξεκίνησε από ρομαντικές ιδέες ή νοσταλγίες, αλλά από ανάγκη. Εάν πάρουμε τις εποχές υπ’όψιν, όπου γεννήθηκαν και δρούσαν αυτοί οι άνδρες, θα καταλάβουμε τους λόγους μίας τέτοιου είδους ανάγκης.

Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, Oxford University Press, 2001, σελ. 25
Percy Bysshe Shelley, Shelley at Oxford, Methuen, 1944, σελ. 61
Raymond Lister, Edward Calvert, G. Bell, 1962, σελ. 33
http://www.hinduhumanrights.info/polytheism-in-europe/

Στυλιανός Αρίστων Κοροβίλας