ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μαθήματα αρχαίας ελληνικής μουσικής στα πλαίσια του εργαστηρίου Λόγου – Τέχνης «Θέσπις» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στο Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος, Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος, Αθήνα.