ΟΙ ΘΕΟΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΕΝ

Εμπεδότιμος: «ΕΝΑΔΕΣ ( ΘΕΟΙ ) – Γενικά», από: empedotimos.blogspot (Μάρτιος 2008), τελευταία πρόσβαση: 2. Θαργηλιών 2791 / 20. Μαΐου «2015». [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ του Εμπεδότιμου. Αναδημοσίευση με την άδεια του συγγραφέα.]

Οι Ενάδες είναι οι θεοί, οι οποίοι συνιστούν ουσιαστικά το ΕΝ μιας και είναι ριζωμένες μέσα του.

Βασικός κανόνας της Προόδου είναι ότι κάθε επόμενη τάξη είναι πολυπληθέστερη της προηγουμένης και κάθε μέλος της επόμενης αυτής τάξης είναι ασθενέστερο από τα μέλη της προηγούμενης.

Συνεπώς, αν το ΕΝ ήταν ένα και από αυτό προέκυπτε ένα πλήθος ( όσο μικρό και να είναι, αρκεί να είναι πλήθος ) τότε το πλήθος αυτό θα προέκυπτε με εξασθένιση και συνεπώς το αμέσως μετά το ΕΝ ( που είναι οι Ενάδες ) δεν θα προέκυπτε λόγω αφθονίας δύναμης κάτι που δεν αρμόζει στο ΕΝ.

Αρα λοιπόν, το ΕΝ ουσιαστικά είναι ΠΟΛΛΑ, και αυτά τα ΠΟΛΛΑ είναι οι Ενάδες που είναι οι θεοί. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο Πολυθεισμός υπάρχει εξ υπαρχής, δεν γεννιέται.

Αν δεχόμασταν ότι από κάτι που είναι ΕΝ προέκυπταν ΠΟΛΛΑ, τότε δεν θα υπήρχε ουσιαστικά διαφορά από άλλες παραδόσεις (π.χ. μονοθειστικές ) που θεωρούν ότι προκύπτει Ενας θεός.

Ο Πολυθεισμός δεν είναι δηλαδή θέμα Πολυτεκνοποίησης! Και αυτό θα φανεί ξεκάθαρα, όταν δούμε πως ουσιαστικά ιδρύεται το Σύμπαν.

————
Διότι όμως αν πολλαπλασιάζεται το Αγαθό, η Πρόοδος των Πάντων θα οφείλεται στην εξασθένιση και στη χαλάρωση και όχι στην αφθονία της αγαθότητας.
Πρόκλος – Πλατωνική Θεολογία B 50.20-22

Το πιο πρώτο όμως πλήθος και συμφυόμενο με το Ενα έχει την μορφή του Ενός ( Ενοειδής ), είναι απόρρητο, υπερούσιο και εντελώς όμοιο με την αιτία του…εδραίωσε γύρω από τον εαυτό του το θείο πλήθος και το συνένωσε με την δική του απλότητα. Το Ενα λοιπόν δίνει υπόσταση στις Ενάδες των Οντων πριν από τα Οντα.
Πρόκλος – Πλατωνική Θεολογία Γ 12.22

Γιατί τα πάντα ανεβαίνοντας καταλήγουν στις Ενάδες, αφού από εκεί λαμβάνουν τα πάντα την είσοδο τους στην Υπαρξη.
Πρόκλος – Σχόλια στον Ευκλείδη 142.5

Αλλά, όπως φαίνεται, το έν δεν είναι έν (=δηλαδή είναι πολλά ) ούτε υπάρχει (= δηλαδή δεν έχει εκδηλωθεί, η εκδηλωμένη κατάσταση του είναι οι Ενάδες ), εάν πρέπει να πιστεύσουμε σε έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Πλάτων – Παρμενίδης 141e