Ο ΥΠΕΡ-ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Εμπεδότιμος: «Ο ΥΠΕΡ-ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ», από: empedotimos.blogspot (Φεβρουάριος 2008), τελευταία πρόσβαση: 2 Θαργηλιών 2791 / 20 Μαΐου «2015». [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ του Εμπεδότιμου. Αναδημοσίευση με την άδεια του συγγραφέα.]

Για να δωθεί μια γενική εικόνα του υπερ-αισθητού κόσμου και για να υπάρξει τρόπον τινά ένα βοήθημα, ώστε να είναι πιο εύληπτη και κατανοητή η όλη δομή, παρατίθεται σε επιγραμματική μορφή, τα βασικά σημεία που διέπουν τον υπερ-αισθητό κόσμο. Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη παρουσίαση κάθε σημείου.

– Η εκδήλωση ξεκινά από μια τέλεια κατάσταση ( ΕΝ ) και καταλήγει σε μια έσχατη κατάσταση ( ΥΛΗ )

– Υπάρχει μια πρώτιστη κατάσταση και μια έσχατη. Δεν υπάρχει επ’ άπειρον εκδήλωση είτε προς μια ανώτερη κατάσταση είτε προς μια κατώτερη κατάσταση.

– Τα επίπεδα εκδήλωσης κατά φθίνουσα σειρά είναι ΕΝ-ΕΝΑΔΕΣ-ΝΟΥΣ-ΨΥΧΗ-ΦΥΣΕΙΣ-ΣΩΜΑ

Το ΕΝ ουσιαστικά είναι πολλά, είναι οι Ενάδες οι οποίοι είναι και οι πρωταρχικοι Θεοί.

– Υπάρχουν δύο παράλληλες πορείες, η Υπερούσια ( Ενάδες ) και η Οντική.

– Η εκδήλωση σε Υπερούσιο επίπεδο έχει την έννοια ότι οι ενάδες δραστηριοποιούνται σε κατώτερα επίπεδα, δεν δημιουργούνται νέες ενάδες.

– Η εκδήλωση σε οντικό επίπεδο γίνεται σε επίπεδα τα οποία ονομάζονται ΤΑΞΕΙΣ, η εκδήλωση από τις ανώτερες τάξεις προς κατώτερες λέγεται ΠΡΟΟΔΟΣ και αποτελεί τις ΣΕΙΡΕΣ, ενώ μέσα σε μια ΤΑΞΗ ονομάζεται ΥΠΟΒΑΣΙΣ. Π.χ. ο Καθολικός Νούς με ΠΡΟΟΔΟ δίνει την υπόσταση της Ψυχής και με ΥΠΟΒΑΣΗ τους μερικούς Νόες.

– Η μετάβαση από κατώτερη οντική κατάσταση σε ανώτερη λέγεται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, όπου το ΟΝ ανακτά όλα όσα έχασε κατά την Πρόοδο. ΜΟΝΗ λέγεται η κατάσταση που το ΟΝ βρίσκεται στην αιτία του.

– Κάθε Οντική τάξη έχει την μονάδα της η οποία και παρέχει στα μέλη της τάξης την κοινή τους ιδιότητα.

Ολοι οι Θεοί είναι ίσοι μεταξύ τους, σαν παράγωγοι όμως αποτελεσμάτων εντάσσονται σε μια ιεραρχία.

– Οι Θεοί είναι ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΙ, αιώνιοι, απλοί, αμετάβλητοι, αυτάρκεις, υπερούσιοι.

Δεν υπάρχει γέννηση Θεών, οι Θεοί είναι αιώνιοι. Κάθε Θεός προυπάρχει της σχέσης του με τους γονείς του.Λέμε ότι ένας Θεός γεννιέται όταν δημιουργείται η σχέση του με τους γονείς του.

– Οι σχέσεις του κάθε Θεού με τους άλλους, είναι οι δυνάμεις του.

– Με την έννοια Θεός εκτός από τους Πρωταρχικούς θεούς, ονομάζουμε επίσης τους Νόες, τις θείες Ψυχές και τους Δάιμονες.

– Με το όνομα ενός Θεού ονομάζεται όλη η ΣΕΙΡΑ ( Ενάδα-Νους-θεία Ψυχή-Δαίμων ) για αυτό όταν επικαλούμαστε ένα όνομα (π.χ. Απόλλων ) πρέπει να γνωρίζουμε που απευθυνόμαστε.

– Τους Θεούς τους αντιλαμβανόμαστε από τις δράσεις τους και έτσι τους αντιμετωπίζουμε σαν Οντα. Βασική και πρωταρχική δράση τους είναι η συμμετοχή τους στην ίδρυση της ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ.

– Η κατηγοριοποίηση των θεών είναι : ΝΟΗΤΟΙ. ΝΟΗΤΟΙ και ΝΟΕΡΟΙ. ΝΟΕΡΟΙ, ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΙ, ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΙ και ΕΓΚΟΣΜΙΟΙ, ΕΓΚΟΣΜΙΟΙ

– Ισχύει η έννοια του Πολυκεντρικού Πολυθεισμού όπου κάθε Θεός μπορεί να ενταχθεί σε ένα κέντρο μαζί με τους θεούς που μυθολογικά συνδέονται μαζί του και όλοι οι υπόλοιποι εντάσσονται στην περιφέρεια του.

– Η έννοια του Ενοθεισμού μέσα στον Πολυθεισμό υποδηλώνει ότι κάποιος Θεός αναλαμβάνει να παίζει τον ρόλο συντονιστή και να εντάξει όλους τους θεούς «υπό τις διαταγές του», παίζει τρόπον τινά τον ρόλο διευθυντή ορχήστρας. Ο θεός αυτός ονομάζεται Δημιουργός.

Κάθε Θεός είναι εν δυνάμει Δημιουργός.

– Κάθε Θεός ορίζεται από την τριάδα ΠΕΡΑΣ-ΑΠΕΙΡΟΝ-ΜΙΚΤΟ. Το Πέρας αποτελεί την ΥΠΑΡΞΗ του Θεού, το Απειρον αποτελεί την ΔΥΝΑΜΗ του Θεού και το Μικτό το ενέργημα του Θεού.

– Τα διάφορα ζεύγη συστοιχιών που αναφέρονται ( ταυτόν-έτερον, όμοιον-ανόμοιον, ίσον-άνισον κλπ ) είναι «κωδικές λέξεις» τρόπον τινά, που χαρακτηρίζουν τα διάφορα επίπεδα των θεών.

– Ο αριθμός των Θεών είναι άγνωστος σε εμάς αλλά πεπερασμένος. Η δύναμη τους είναι άπειρη.

Οσες είναι οι Οντικές Λειτουργίες τόσες είναι οι Ενάδες( Θεοί ). Μεγαλύτερος αριθμός Θεών σημαίνει ότι το Φιλοσοφικό μας σύστημα δεν έχει εκτιμήσει όλα τα Οντα ( δεν υπάρχουν Θεοί άεργοι ), ενώ μικρότερος αριθμός Θεών σημαίνει έιτε τεχνιτή έλλειψη Θεών ( μονοθειστικές θρησκείες ), είτε ότι το φιλοσοφικό μας σύστημα περιέχει άχρηστες οντικές λειτουργίες.

– Η δημιουργία του όντος ολοκληρώνεται στην Τρίτη τριάδα των νοητών.

– Κατά την νοητή τάξη οι Θεοί υπάρχουν σαν ατομικότητες, στην νοητή-νοερή τάξη ιδρύονται οι σχέσεις μεταξύ τους και στην νοερή τάξη οι σχέσεις μεταξύ των Θεών είναι σε λειτουργία. Οι σχέσεις των Θεών μεταξύ τους καθορίζεται μυθολογικώς.

– Η νοητή και η νοητή-νοερή τάξη έχει τριαδική δομή ενώ η νοερή τάξη έχει επταδική δομή. Οι υπόλοιπες τάξεις έχουν δομή δωδεκάδας.

– Τα ονόματα των Θεών είναι άρρητα όσα αναφέρονται στην Υπαρξη ( Πέρας) του Θεού και γνωστά μόνο στους Θεούς, αρρητα αλλά ρητά στους Θεουργούς όσα αναφέρονται στην Δύναμη ( Απειρον ) του Θεού και ρητά όσα αναφέρονται στον Νού (Μικτό) των Θεών.