Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Η Ελληνική Εναλλακτική
Στυλιανός Αρίστων, 11. Ανθεστηριών 2791 / 2. Μαρτίου 2015

CIMG7303

Ελληνισμός ονομάζεται ο αυτόχθονας ελληνικός πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένου του αξιακού συστήματος, του έθους και της Θρησκείας του («πολυθεϊσμός»). Αποτελεί επίσης την εθνική ταυτότητα των αρχαίων & μεσαιωνικών Ελλήνων. Συνεπώς, ο Ελληνισμός είναι ένας Εθνισμός. Ο όρος «Ελληνισμός» σημαίνει «των Ελλήνων […]. ΙΙ. χρήση ενός καθαρού ελληνικού στιλ και ιδιώματος […].» (H. Liddell, R. Scott: A Greek-English Lexicon, σ. 536, 9η έκδ., Νέα Υόρκη 1996). Κοντολογίς, ο Ελληνισμός είναι «ο ελληνικός τρόπος ζωής» (R. Horsley: Paul and Empire, σ. 206, Χάρισμπουργκ 1997).

Οι Έλληνες αποτελούν ένα Έθνος. Η λέξη «Έθνος» προέρχεται από την λέξη έθος («χαρακτήρας, συμπεριφορά») και περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινό έθος. Έλληνες είναι, επομένως, οι μετέχοντες του Ελληνικού έθους → γλώσσα, θρησκεία, τρόπος ζωής («Ομιλία, και τα ιερά των θεών και οι θυσίες που έχουμε κοινό, και η ομοιότητα του τρόπου ζωής μας», Ηρόδ., 8.144). Οι Έλληνες είναι πολυθεϊστές ή «Εθνικοί». Λατρεύουν το δικό τους ιδιαίτερο Πάνθεον. Η Ελληνική Θρησκεία είναι πολυθεϊστική και ανιμιστική κι είναι μινωικής-μυκηναϊκής (E. James, Cult Of The Mother Goddess, Λονδίνο 1959). Ως Ελληνική Θρησκεία ορίζονται οι «θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων» (Εγκυκλ. Britannica: Greek Religion). Η ορθοπραξία και παλινόρθωση του ελληνικού πολιτισμού είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των Εθνικών Ελλήνων, ανεξάρτητα από την φιλοσοφική σχολή, στην οποία ανήκουν.

Αποφεύγοντας ασάφειες, εξηγούμε ότι με «Ελληνισμό», με την αυθεντική σημασία του όρου, δεν εννοούμε την Ρωμιοσύνη (ελληνόφωνη χριστιανοσύνη), το Βυζάντιο ή την νεοελληνική υπηκοότητα, αλλά μόνο τον πολιτισμό, που προέρχεται από το ίδιο το Ελληνικό Έθνος (Εθνικός Ελληνισμός).

Κύριος στόχος ελληνικών εθνικών συλλογικότητων είναι η πλήρης αποκατάσταση και αυτονομία του ελληνικού Έθνους και η αναγνώριση της εθνοκτονίας του. Τόσο οι φορείς, όσο και ο ίδιος ο Ελληνισμός δεν ασχολείται με τις πολιτικές απόψεις, φιλοσοφικές προτιμήσεις ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των μελών του. Δεν τον απασχολούν πολιτικά κόμματα και νΙ δίπολα (εθνικισμός-διεθνισμός, καπιταλισμός-λενινισμός), διότι αυτά δεν έχουν θέση στις εθνικές θρησκείεςνεωτερικά δίπολα (εθνικισμός-διεθνισμός, καπιταλισμός-λενινισμός), διότι αυτά όλα είναι ξένα προς τις εθνικές θρησκείες. «Με Εθνική Θρησκεία, εννοούμε μια θρησκεία, πνευματικότητα και κοσμολογία που στηρίζεται σταθερά στην παράδοση ενός συγκεκριμένου λαού. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν περιλαμβάνει τις σύγχρονες αποκρυφιστικές ή αριοσοφιστικές … συγκριτιστικές νεο-θρησκείες» (ECER). Ο Ελληνισμός είναι μια εθνική θρησκεία, κοσμοθέαση και ένας τρόπος ζωής• μια αυθεντική εναλλακτική απέναντι στην «Δύση»[1], την «Ανατολή»[2] και Ρωμιοσύνη[3].
_
1) Κοινοβουλευτισμός, Εθνικισμός, Χριστιανισμός, Αποκρυφισμός, New Age
2) Μυστικισμός, Ερμητισμός, Σωτηριολογία, δυϊσμός, Μοναχισμός
3) Βυζάντιο, φυλετισμός, Αρχαιοκεντρισμός, «Ελληνοχριστιανισμός»

Advertisements