Βιβλιοκριτική – Ingvar: “Οι Αρχαιόθρησκοι απέναντι στους Αποκρυφιστές”

Ingvar: Οι Αρχαιόθρησκοι απέναντι στους Αποκρυφιστές, Αθήνα: Ανοιχτή Πόλη, 1996. (Απόδοση στη νεοελληνική από τον Γ. Βουρδαμή).
Βιβλιοκριτική του Στυλιανού Αρίστων.
Βαθμολογία: 4/5.

Ingvar

Το κείμενο του Ingvar, πρώην Ηγέτης της Odinic Rite και εκπρόσωπος της εθνικής αγγλοσαξονικής Παράδοσης, πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Odinism Today, Τεύχος 17, 1995. Αποτελεί μια σύντομη μελέτη του ευρωπαϊκού Εθνισμού και των κοινών στοιχείων μεταξύ των Εθνικών Θρησκειών της Ευρώπης. Ορίζει σαφέστατα τον “Παγανισμό”, τα “χαρακτηριστικά σημεία” του οποίου είναι: 1. Πολυθεϊσμός, 2. Φυσιολατρεία, 3. Φυσική Προέλευση, 4. Εθνική Φύση Της Λατρείας, 5. Θυσιαστική Πράξη. Επίσης διαφοροποιεί έξοχα τον Εθνισμό από τις νέες μαγικοθρησκευτικές λατρείες του χριστιανικού κόσμου (“Νεοπαγανισμός”, Αποκρυφισμός), οι οποίες ταυτίζονται συχνά – λόγω άγνοιας ή εκ του πονηρού – με τις αποκαταστημένες εθνικές Θρησκείες. Στα πλαίσια αυτής της διαφοροποίησης διατυπώνει μια στρατιγική για την ανάσταση και υπεράσπιση του ευρωπαϊκού Εθνισμού. Μέσα απ’ το βιβλίο γίνεται απόλυτα κατανοητό “τί είναι και τί δεν είναι εν τέλει ‘αρχαιόθρησκο’, αλλά, κυρίως, και γιατί αποτολμά (επιτέλους!) έναν κατακάθετο διαχωρισμό του πολυθεϊστικού και φυσιολατρευτικού κόσμου των ‘εθνικών’ ή ‘αρχαιόθρησκων’ από τον μονοθεϊστικό εκείνον που αφειδώς γεννά και θρέφει όχι μόνο τις ‘σύγχρονες’ (…) κυρίαρχες θρησκείες του ‘θεού’ της Ερήμου Ιεχωβά, αλλά και τις ομογενείς τους ‘εσωτεριστικές’ ή ‘αποκρυφιστικές’ παραλλαγές.” (Βουρδαμής, σελ. 3).

Επιπλέον μιλάει για το αρχαιόθρησκο έθος και τους πολυχρησιμοποιημένους όρους “παγανισμός” – “εθνισμός”. Με επιθετική διάθεση στρέφεται προς τη Μαγεία και τον Αποκρυφισμό, την “απέναντι πλευρά” όπου εξακολουθεί η παρερμηνεία του Εθνισμού από Μ.Μ.Ε., “Νεοπαγανιστές” και Χριστιανούς. Τονίζει πως ο Εθνισμός δεν κρίνεται με όσα πράττει, αλλά με όσα πράττουν “παντελώς ξένοι προς αυτόν” (σελ. 12). Με μια ματιά στο ρωμαίικο γίγνεσθαι επιβεβαιώνεται ο Ingvar: χρεώνουν στον Εθνικό Ελληνισμό τις δηλώσεις και πράξεις του ρωμαίικου Εσωτερισμού και Εθνικομυστικιμού (Αρχαιοκεντρισμός ή “Ελληνοκεντρισμός”, ΛΑ.Ο.Σ., Χ.Α. κτλ.), ασχέτως που δείχνουν, δηλώνουν φανερά που ανήκουν. Αν και το παράδειγμα της Ελλάδας είναι πολύ ακραίο, συναντάμε όμοιες καταστάσεις και σε πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εθνικοί Ευρωπαίοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την γνωστή μισαλλοδοξία, αλλά και την καπήλευση των Παραδόσεων τους από Εθνικιστές και την, άθελη ή μη, διαστρέβλωση του πάτριου Έθους τους από Εσωτεριστές και Αποκρυφιστές. Ηλίου φαεινότερον ότι η καπήλευση της πραγματικής ευρώπης δεν σταμάτησε με τον Ναζισμό και την Αριοσοφία.

Το βιβλίο περιέχει μια ανάλυση της διαφοράς μεταξύ Ευρώπης και Χριστιανισμού σε επίπεδο Κοσμοθέασης, την παρουσίαση αποκατασημένων θρησκειών, μέσα σε αυτές η ελληνική, γνωστή ως “Ελληνισμός” στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο κομμάτι κατέχει το ζήτημα Συνεργασίας των Εθνικών Ευρωπαίων, η παράθεση των μεθόδων δυσφήμισης του Εθνισμού και εννέα τελικά συμπερἀσματα επί του θέματος. Το βιβλίο κλείνει με μια συνέντευξη και την παράθεση των θεών του Οντινισμού και των συμβόλων τους.

Ο γενικός “τόνος” του κειμένου είναι αυστηρός και αποφασισμένος, αλλά επίσης ευνόητο το μύνημα του. Η ανάγνωση του δεν προϋποθέτει κάποια ειδική γνώση. Δυστυχώς οι σελίδες δεν έχουν αριθμό και η κόλλα δεν είναι η καλύτερη, αλλά εξαιτίας της χαμηλής τιμής δεν κάνει να έχουμε πολλές απαιτήσεις.

Ευχαριστώ τις εκδόσεις Ανοιχτή Πόλη για την μετάφραση και έκδοση.

Advertisements